Tổng giá trị DeFi: + 40% trong 5 ngày

Cập nhật thông tin mới nhất về Tổng giá trị DeFi: + 40% trong 5 ngày

en.cryptonomist.ch

16 tháng 9 năm 2020, 09:30, giờ UTC

Thời gian đọc: ~ 3 m


Các Tổng giá trị tài sản bị khóa trong DeFi giao thức tăng gần 40% chỉ trong năm ngày.

Như được hiển thị bởi defipulse.commức đỉnh tối thiểu khoảng 6,1 tỷ đô la đã đạt được vào ngày 10 tháng 9, nhưng hôm nay nó đã tăng lên 8,5 tỷ đô la.

Nói cách khác, chỉ trong năm ngày giá trị này đã tăng khoảng 39%.

Phải nói rằng, tính đến ngày 28 tháng 8, đã có một tăng thực sự.

Vào thời điểm đó, giá trị này là 7,4 tỷ đô la, và chỉ trong 4 ngày, nó đã tăng 30% lên 9,6 tỷ đô la.

sau đó một sự sụp đổ bắt đầutrong tám ngày đã nâng tổng khối lượng quỹ đầu tư vào các giao thức DeFi lên 6,1 tỷ vào ngày 10 tháng 9.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng số liệu của defipulse.com vẫn thiếu khối lượng tài sản bị khóa trên Sushiswapđó là lý do thực sự cho rút vốn khỏi Uniswap từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 9.

DeFi, tăng và giảm trong tổng giá trị bị khóa

Vào ngày 8 tháng 9, tức là trước cuộc di chuyển lớn này, defipulse.com đã cho thấy 8,2 tỷ đô la bị khóa trong các giao thức DeFi được giám sát, vì vậy mức hiện tại chỉ đơn giản là trở lại phù hợp với mức trước khi chuyển thanh khoản từ Uniswap sang Sushiswap.

Xu hướng này là rất rõ ràng từ một phân tích của UniswapTài sản bị khóa của ông, đạt mức cao nhất là 1,8 tỷ đô la vào ngày 5 tháng 9, trước khi giảm mạnh xuống còn 0,4 tỷ đô la vào ngày 10 tháng 9 và ngay lập tức tăng lên gần 1 tỷ đô la vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, cũng cần phải nói thêm rằng mức tài sản bị khóa trên Uniswap hiện tại phù hợp với mức của 4 ngày trước, vì vậy mức tăng trong những ngày gần đây không chỉ do yếu tố này.

Chỉ nhìn vào biểu đồ về số lượng ETH bị khóa trên các công cụ DeFi do defipulse.com theo dõi, rõ ràng tình hình đã rất ấn tượng.

Nếu vào ngày 8 tháng 9, có nhiều hơn 6,7 triệu ETH bị khóa, hai ngày sau khối lượng này đã giảm 65%, đạt mức tối thiểu là 2,3 triệuđã không được nhìn thấy kể từ đầu tháng Sáu.

Tuy nhiên, trong những ngày tiếp theo, nó đã tăng lên 3,3 triệu, cho thấy rằng vẫn còn nhiều khả năng để tăng trưởng hơn nữa.

Phân tích xu hướng liên quan đến bitcoin bị khóa trên các công cụ DeFi được giám sát bởi defipulse.com cho thấy rằng các động lực đã khác nhau, với sự phát triển không ngừng trong những tuần gần đây.

Vào ngày 26 tháng 8, chỉ có khoảng 48.000 BTC bị khóa trong các giao thức này, trong khi nhờ sự tăng trưởng liên tục theo thời gian, chúng hiện đã đạt hơn 100.000tức là tăng trưởng 108% chỉ trong hơn hai tuần, và với giá trị đô la hiện đã vượt quá một tỷ.


Viết một bình luận