Tại sao Ethereum (ETH) có thể giảm xuống dưới $ 2K, chịu sự kiểm soát

Cập nhật thông tin mới nhất về Tại sao Ethereum (ETH) có thể giảm xuống dưới $ 2K, chịu sự kiểm soát

www.newsbtc.com

13 tháng 7 năm 2021 06:50, giờ UTC

Thời gian đọc: ~ 2 m


Ethereum giảm 5% và nó đang vật lộn để duy trì trên 2.000 đô la so với đô la Mỹ. Giá ETH có thể giảm mạnh nếu có sự phá vỡ và đóng cửa dưới 2.000 đô la.

  • Ethereum đang có dấu hiệu giảm giá dưới mức $ 2,050 và $ 2,100.
  • Giá hiện đang giao dịch dưới ngưỡng kháng cự $ 2,100 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Đã có sự phá vỡ bên dưới tam giác hợp đồng quan trọng với hỗ trợ gần $ 2.110 trên biểu đồ hàng giờ của ETH / USD (nguồn cấp dữ liệu qua Kraken).
  • Cặp tiền này phải duy trì trên mức hỗ trợ $ 2.000 để tránh sự sụt giảm lớn trong thời gian tới.

Giá Ethereum vẫn có rủi ro

Có một sự sụt giảm mới trong ethereum từ vùng kháng cự 2.175 đô la, tương tự như bitcoin. ETH đã phá vỡ nhiều hỗ trợ gần $ 2,100 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ để chuyển sang vùng giảm giá.

Cũng có một sự phá vỡ bên dưới một tam giác hợp đồng chính với hỗ trợ gần $ 2.110 trên biểu đồ hàng giờ của ETH / USD. Cặp tiền này đã giao dịch dưới mức hỗ trợ $ 2.050 và nó đã kiểm tra mức hỗ trợ $ 2.000. Mức thấp được hình thành gần $ 2,009 và giá hiện đang hợp nhất các khoản lỗ.

Mức kháng cự ngay lập tức ở phía tăng là gần vùng $ 2,050. Nó nằm gần mức thoái lui Fib 23,6% của lần lặn gần đây từ mức cao $ 2,175 xuống mức thấp $ 2,009.

Nguồn: ETHUSD trên TradingView.com

Mức kháng cự quan trọng đầu tiên là gần mức $ 2,090 và $ 2,100. Mức thoái lui Fib 50% của lần lặn gần đây từ mức cao $ 2,175 xuống mức thấp $ 2,009 cũng gần $ 2,090. Mức đóng cửa trên $ 2,100 có thể bắt đầu một làn sóng phục hồi tốt trong thời gian tới. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần mức $ 2,175.

Lỗ nhiều hơn trong ETH?

Nếu Ethereum không thể phục hồi trên $ 2.050 hoặc $ 2.100, nó có thể tiếp tục giảm. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức $ 2,010.

Hỗ trợ chính đầu tiên là gần mức 2.000 đô la. Nếu những con bò đực của ether không bảo vệ được các mức hỗ trợ $ 2.010 và $ 2.000, thì có khả năng sẽ giảm mạnh. Trong trường hợp đã nêu, những con gấu ether có thể hướng tới một cuộc kiểm tra mức hỗ trợ $ 1,850. Mức hỗ trợ trung gian có thể là gần $ 1,920.

Chỉ báo kỹ thuật

MACD hàng giờMACD cho ETH / USD đang dần tăng tốc trong vùng giảm giá.

RSI hàng giờRSI cho ETH / USD thấp hơn nhiều so với mức 50.

Mức hỗ trợ chính – $ 2.000

Mức kháng cự chính – $ 2,100


Viết một bình luận