Sau khi tăng 33% trong một tuần, điều gì tiếp theo cho Cardano? (Phân tích giá ADA)

Cập nhật thông tin mới nhất về Sau khi tăng 33% trong một tuần, điều gì tiếp theo cho Cardano? (Phân tích giá ADA)

ADA / USD – Giá tăng phục hồi từ Đường xu hướng tăng 6 tháng tuổi

Các mức hỗ trợ chính: 0,1 đô la, 0,095 đô la, 0,087 đô la.
Các mức kháng cự chính: 0,105 đô la, 0,114 đô la, 0,12 đô la.

Cardano đã giảm từ 0,125 đô la vào đầu tháng 9 để ban đầu đạt được mức hỗ trợ ở mức 0,087 đô la (0,5 Fib). Đồng tiền này cuối cùng đã thâm nhập dưới mức này khi chúng ta tiến sâu hơn vào tháng 9 và nó tiến xuống mức hỗ trợ 0,075 đô la (phần mở rộng Fib giảm 1,272). Sự hỗ trợ ở đó được củng cố bởi đường xu hướng tăng kéo dài 6 tháng cho phép ADA phục hồi vào tuần trước.

Sau khi bật lên, nó đã phá vỡ trên 0,1 đô la vào đầu tuần này và đã cố gắng đóng mỗi cây nến hàng ngày trên mức này. Hiện tại, ADA đang đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh ở mức 0,382 Fib giảm ở mức $ 0,105.

Biểu đồ hàng ngày ADA / USD. Nguồn: TradingView

Dự đoán giá ngắn hạn ADA-USD

Sắp tới, nếu phe bò vượt qua $ 0,105, thì mức kháng cự đầu tiên nằm ở $ 0,114 (Fib Retracement .5 giảm). Tiếp theo là mức kháng cự ở mức 0,12 đô la (phần mở rộng 1.414 Fib), 0,123 đô la (0,618 Fib giảm) và 0,125 đô la (mức cao tháng 9 & phần mở rộng 1.618 Fib).

Ở phía bên kia, mức hỗ trợ đầu tiên được kỳ vọng là 0,1 đô la. Bên dưới điều này, hỗ trợ nằm ở mức $ 0,095, $ 0,09, $ 0,087 (0,5 Fib), $ 0,082 và sau đó là đường xu hướng tăng.

Chỉ báo RSI Stochastic đang ở trong điều kiện mua quá mức và tín hiệu giao nhau trong xu hướng giảm có thể chấm dứt sự thúc đẩy tăng giá này lên cao hơn.

ADA / BTC – Cardano đang vật lộn với mức giảm .236 Fib Retracement

Các mức hỗ trợ chính: 900 SAT, 880 SAT, 810 SAT.
Các mức kháng cự chính: 945 SAT, 1000 SAT, 1070 SAT.

Đối với Bitcoin, tình hình cũng khá tương tự. ADA đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ đầu tháng 9 tại 880 SAT (0,618 Fib) và tiếp tục giảm thấp cho đến khi tìm thấy hỗ trợ tại đường xu hướng tăng 6 tháng tuổi ở khoảng 750 SAT vào tuần trước.

Từ đó, ADA tăng cao hơn khi đạt trên 900 SAT. Tuần này, Cardano đã phải vật lộn để phá vỡ ngưỡng kháng cự hiện tại tại 945 SAT, được cung cấp bởi mức thoái lui Fib .236 giảm.

Biểu đồ hàng ngày ADA / BTC. Nguồn: TradingView

Dự đoán giá ngắn hạn ADA-BTC

Trong tương lai, khi phe bò phá vỡ 945 SAT, mức kháng cự đầu tiên nằm ở 1000 SAT. Trên mức này, mức kháng cự nằm tại 1070 SAT (Mức cao tháng 9 & mức giảm .382 Fib), 1130 SAT và 1171 SAT (mức 0,5 Fib giảm).

Mặt khác, mức hỗ trợ đầu tiên nằm ở 900 SAT. Bên dưới điều này, hỗ trợ nằm tại 880 SAT (0,618 Fib), 810 SAT, và sau đó là đường xu hướng hỗ trợ tăng.

Tương tự như vậy, chỉ báo Stochastic RSI cũng đang bị mua quá mức tại thời điểm này và tín hiệu cắt ngang giảm giá có thể ngăn chặn bất kỳ động lực đi lên nào nữa.


Viết một bình luận