Ripple tìm cách lấp đầy chỗ trống chính mà gã khổng lồ DLT sẽ phụ thuộc nhiều vào

Cập nhật thông tin mới nhất về Ripple tìm cách lấp đầy chỗ trống chính mà gã khổng lồ DLT sẽ phụ thuộc nhiều vào

u.today

03 tháng 10 năm 2020 17:30, giờ UTC

Thời gian đọc: ~ 2 m


Ripple có trụ sở tại San-Francisco blockchain đã công bố một vị trí tuyển dụng khác, tìm kiếm “chủ sở hữu của tất cả các hoạt động tiền điện tử và kho bạc truyền thống”.

Ripple tìm kiếm Giám đốc cấp cao của Kho bạc

Người khổng lồ DLT đang tìm kiếm một Quản lý cấp cao của Kho bạc. Mô tả công việc nói rằng ứng viên thành công khi được tuyển dụng sẽ tham gia nhóm Ripple Finance và sẽ giao dịch với tiền điện tử (giả sử là đồng XRP của Ripple) và các hoạt động ngân quỹ truyền thống.

Giám đốc cấp cao của Bộ Tài chính sẽ phụ trách các lĩnh vực sau: quản lý mối quan hệ với các ngân hàng và các tổ chức tài chính phi truyền thống trên toàn thế giới, xử lý các khoản thanh toán.

Anh ấy / cô ấy cũng sẽ duy trì bảo mật cho số dư tiền điện tử và tiền mặt của công ty, cung cấp báo cáo cần thiết, v.v. Người nắm giữ vị trí này cũng sẽ được kỳ vọng “vượt trội trong môi trường ngân quỹ phi truyền thống”.

“Chủ sở hữu của tất cả tiền điện tử và hoạt động ngân quỹ truyền thống”

Danh sách các nhiệm vụ cho vị trí nói trên bao gồm quản lý các mối quan hệ với ngân hàng hiện tại và mới và các tổ chức tài chính phi truyền thống. Điều đó bao gồm hỗ trợ nhu cầu ngân quỹ cho các hoạt động bên trong công ty và hỗ trợ sự phát triển của mạng – RippleNet.

Việc thực hiện tất cả các khoản thanh toán của công ty, xử lý các khoản phải trả, trả lương, liên công ty và thanh toán thuế cũng sẽ là một phần trong những công việc mà ứng viên được tuyển dụng sẽ phụ trách.

Người này cũng sẽ giải quyết vấn đề bảo mật cho các khoản nắm giữ tiền điện tử của Ripple.

Mô tả công việc cũng đề cập đến các nhiệm vụ cụ thể phải làm với XRP và RippleNet:

“Phối hợp với tài chính và kế toán để phát triển các mô hình dự báo tiền mặt và XRP ngắn hạn và dài hạn và đảm bảo rằng các khoản tiền được cung cấp tương ứng.”

“Biên soạn báo cáo hàng tuần và hàng tháng về số dư và hoạt động tiền mặt và XRP toàn cầu.”

“Cung cấp hỗ trợ cho việc thử nghiệm sản phẩm khi RippleNet mở rộng cả về địa lý và trường hợp sử dụng.”


Viết một bình luận