Phong trào đột ngột $ 369.000.000 Bitcoin (BTC) gây ra cảnh báo về cá voi tiền điện tử

Cập nhật thông tin mới nhất về Phong trào đột ngột $ 369.000.000 Bitcoin (BTC) gây ra cảnh báo về cá voi tiền điện tử

dailyhodl.com

Ngày 22 tháng 6 năm 2020, 08:30, giờ UTC

Thời gian đọc: ~ 2 m


Các nhà giao dịch tiền điện tử đang theo dõi một loạt các giao dịch chuyển Bitcoin từ một con cá voi khổng lồ, ẩn danh.

Người nắm giữ tiền điện tử bí ẩn đã chuyển tổng cộng 39.635 BTC trị giá khoảng 369 triệu đô la trên sổ cái trong 12 giao dịch riêng biệt.

Cá voi dường như đang phân chia tiền điện tử một cách có phương pháp thành các ví riêng biệt, mỗi ví chứa 4.000 BTC. 12 lần chuyển có tổng phí là 11 đô la.

Dưới đây là tổng quan về tất cả các giao dịch tại thời điểm xuất bản, diễn ra trong khoảng bốn giờ.

• 39.635 BTC trị giá 369,0 triệu đô la được gửi từ ví không xác định đến ví không xác định
• 39.635 BTC trị giá 369,0 triệu đô la được gửi từ ví không xác định đến ví không xác định
• 35.635 BTC trị giá 332,9 triệu đô la được gửi từ ví không xác định đến ví không xác định
• 35.635 BTC trị giá 332,9 triệu đô la được gửi từ ví không xác định đến ví không xác định
• 31.635 BTC trị giá 295,5 triệu đô la được gửi từ ví không xác định đến ví không xác định
• 31.635 BTC trị giá 295,5 triệu đô la được gửi từ ví không xác định đến ví không xác định
• 27.635 BTC trị giá 258,2 triệu đô la được gửi từ ví không xác định đến ví không xác định
• 19.635 BTC trị giá 184,6 triệu đô la được gửi từ ví không xác định đến ví không xác định
• 19.635 BTC trị giá 184,6 triệu đô la được gửi từ ví không xác định đến ví không xác định
• 15.635 BTC trị giá 147,0 triệu đô la được gửi từ ví không xác định đến ví không xác định
• 15.635 BTC trị giá 147,0 triệu đô la được gửi từ ví không xác định đến ví không xác định
• 11.635 BTC trị giá 108,9 triệu đô la được gửi từ ví không xác định đến ví không xác định

Không có địa chỉ nào được đề cập đã được xác định.

Chủ sở hữu của quỹ có thể là một nhà đầu tư phân tách BTC của họ trên nhiều địa chỉ cho mục đích bảo mật hoặc một sàn giao dịch tiền điện tử, nhà cung cấp dịch vụ lưu ký hoặc tổ chức quản lý tài sản thay mặt cho khách hàng của mình.

Dữ liệu mới từ công ty phân tích tiền điện tử Glassnode cho thấy số lượng cá voi Bitcoin tồn tại đã tăng lên kể từ tháng 1, đạt mức cao nhất được thấy lần cuối vào tháng 9 năm 2017.


Viết một bình luận