Phần đầu tiên của Ethereum 2.0 được chính thức đệ trình

Cập nhật thông tin mới nhất về Phần đầu tiên của Ethereum 2.0 được chính thức đệ trình

decrypt.co

17 tháng 9 năm 2020 18:00, UTC

Thời gian đọc: ~ 2 m


Nhà phát triển cốt lõi Danny Ryan đã gửi một đề xuất cho giai đoạn đầu tiên và quan trọng nhất của Ethereum 2.0, chuyển nó gần hơn với thời điểm ra mắt.

ITSHAPPENING.GIF@dannyryan đã gửi EIP cho giai đoạn 0 của eth2 👀https: //t.co/eqvEDiT3FT pic.twitter.com/NHM3DJ8i4D

– Anthony Sassano | sassal.eth 👨‍🌾 🏴 (@ sassal0x) ngày 16 tháng 9 năm 2020

Đề xuất, được đặt tên là “Serenity Phase 0”, chịu trách nhiệm mang lại cơ chế đồng thuận bằng chứng cổ phần (POS) rất được mong đợi — một phương pháp hiệu quả để xác thực các giao dịch trên mạng Ethereum. Chuỗi POS mới, được gọi là “Beacon Chain,” sẽ được xây dựng cùng với mạng hiện có của Ethereum trong những tháng tới.

Con đường đến với sự thanh thản

Giai đoạn 0 chỉ đánh dấu một giai đoạn của một phóng 6 pha so le của Eth 2.0, với các giai đoạn sau dự kiến ​​sẽ kéo dài đến năm 2022.

Việc vận chuyển Giai đoạn 1, được chốt tương tự cho đợt triển khai năm 2020, nhằm mục đích giới thiệu cơ chế sharding – một phương pháp chia dữ liệu thành nhiều đoạn hoặc phân đoạn, với kết quả là giảm tải trên mạng. Sharding là một trong những động lực chính đằng sau ETH 2.0, với hy vọng được ghim vào cách tiếp cận tiết kiệm không gian mới giải quyết vấn đề mở rộng quy mô của Ethereum.

Hiện tại trong mạng thử nghiệm Medalla của nó, một môi trường hộp cát để thử nghiệm giao thức mới, ETH 2.0 sẽ sớm trải qua thử nghiệm tiếp theo Spadina công khai testnet. Chạy song song với Medalla, raison d’être của Spadina là cho phép các nhà phát triển thử nghiệm một số yếu tố nhất định của ETH 2, bao gồm cả tiền gửi và nguồn gốc, mà không làm gián đoạn động lực phát triển trên Spadina.

Với Giai đoạn 0 đang được cân nhắc và vô số thử nghiệm đang được tiến hành, Tháng 11 ra mắt không tìm nạp quá xa sau khi tất cả.


Viết một bình luận