“ÔNG KẸ” | Truyện Ngắn

Thông tin về “ÔNG KẸ” | Truyện Ngắn

* Đọc truyện miễn phí tại Bilibili Comics: ———————— Truyện Emma là kênh chia sẻ NHỮNG CÂU CHUYỆN MÌNH TỰ LẬP VÀ NGHỆ THUẬT. TẤT CẢ ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI CHÍNH MÌNH. KHÔNG SAO CHÉP NỘI DUNG, Cốt truyện, Ý TƯỞNG Ở BẤT KỲ CHẾ ĐỘ NÀO !!! * Lưu ý: Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu, CHỈ GIẢI TRÍ. ——————————— Các bạn thích truyện thì ủng hộ Emma nhé: HD Bank: 059704070012241 _ Nguyễn Thi Hà My Momo: 0387594465 —————————- Kênh Youtube Khác Emma Viết Truyện Ngắn: ————- ——— – FACEBOOK: Hà My INSTAGRAM: emma_1.9.8 FANPAGE: Emma’s Story NHÓM: Emma Fanclub TIKTOK: Emma_Official’s Story EMAIL: hamynguyen.emma198@gmail.com #truyenngan #truyencuaemma #Creepypasta

49 bình luận về ““ÔNG KẸ” | Truyện Ngắn”

  1. 🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺

    Trả lời
  2. Lúc xem đến đoạn "trông Khôi buồn rười rượi" là mình đã nghĩ đến ngay "Ông Kẹ" là cha hoặc ông của Khôi. Không ngờ đúng là vậy…
    Cây truyện thật cảm động, sâu sắc, nói lên tình cảm yêu thương vô bờ bến của người cha bị đồn là "Ông Kẹ" đối với con trai. Cảm ơn Emma!🥺🥺🥺

    Trả lời

Viết một bình luận