Nhà đầu tư tiền điện tử và Fintech Hồ sơ Ribbit Capital để huy động 350 triệu đô la cho IPO ‘Kiểm tra trống’

Cập nhật thông tin mới nhất về Nhà đầu tư tiền điện tử và Fintech Hồ sơ Ribbit Capital để huy động 350 triệu đô la cho IPO ‘Kiểm tra trống’

www.coindesk.com

Ngày 27 tháng 8 năm 2020 08:00, giờ UTC

Thời gian đọc: ~ 1 m


Ribbit Capital, một nhà đầu tư lớn vào các công ty khởi nghiệp fintech bao gồm tiền điện tử và liên doanh blockchain, đang tìm cách huy động 350 triệu đô la cho một công ty “séc trống” sẽ thực hiện mua lại.

  • Công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC), Ribbit LEAP, Ltd., đã đệ trình bản cáo bạch lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào cuối ngày thứ Ba.
  • JPMorgan Chase là công ty khai thác cổ phiếu duy nhất cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
  • Là một SPAC, Ribbit Leap không có hoạt động kinh doanh – nó được tạo ra để tìm và mua.

Viết một bình luận