Người đàn ông đáng sợ | Chuyện kể có thật | Hoạt hình kinh dị

Thông tin về Người đàn ông đáng sợ | Chuyện kể có thật | Hoạt hình kinh dị

Tôi hy vọng bạn sẽ thích những hình ảnh động này.🙂 0:00 – Câu chuyện 1 Nếu bạn thích những câu chuyện này, xin vui lòng để lại bình luận. Cảm ơn bạn!

38 bình luận về “Người đàn ông đáng sợ | Chuyện kể có thật | Hoạt hình kinh dị”

  1. H3t65eeu3tfjfgghgffhgffthxêerttyuêtiiipưtyghrêhjdgu6utu4iffuutidijgifititityiyiy8iyititututkitIGti4i9t8uuiiiefuêu48uvigjgjugugugugugigguguuggugugugife😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😴👑👑💄💄👜💼👗👗👗👔👚🎩👠👓🔰👡💄⌚👔👢👟👕👚👑👖👜👒👗💼🎩👘🎒💼👝👙🎓

    Trả lời
  2. bạn đọc được bình luận này, bố mẹ bạn sẽ qua đời trong vòng 5 năm nữa. Để thoát khỏi lời nguyền này, bạn cần phải sao chép nó và dán nó vào năm bộ phim hoạt hình khác. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, tôi cũng bị ép buộc

    Trả lời

Viết một bình luận