Neo SPCC nhắm mục tiêu trải nghiệm nhà phát triển phụ trợ với hệ thống con thông báo dựa trên Websockets cho NeoGo

Cập nhật thông tin mới nhất về Neo SPCC nhắm mục tiêu trải nghiệm nhà phát triển phụ trợ với hệ thống con thông báo dựa trên Websockets cho NeoGo

neonewstoday.com

22 tháng 6 năm 2020 00:00, giờ UTC

Thời gian đọc: ~ 2 m


Trung tâm Năng lực Neo Saint Petersburg (SPCC) đã phát hành một bài báo giới thiệu về hệ thống con thông báo từ xa mới được hỗ trợ bởi Websocket, được nhóm bổ sung trong phiên bản v0.75.0 của NeoGo. Giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu phụ trợ của các ứng dụng phi tập trung, cung cấp một hệ thống hiệu quả để giám sát và phản ứng với các sự kiện trên chuỗi chẳng hạn như thực thi hợp đồng thông minh.

Hơn nữa, giao thức có một đặc điểm kỹ thuật mở để các máy khách tương thích có thể được triển khai bằng bất kỳ ngôn ngữ nào để đáp ứng nhu cầu của các nhà phát triển. Trước đây, các nhà xây dựng ứng dụng sử dụng neo-cli, ứng dụng khách C # cốt lõi, đã bị giới hạn trong việc tạo các plugin tương thích với nút để nhận thông báo hợp đồng và các hoạt động phụ trợ.

Hệ thống con thông báo của NeoGo hiện hỗ trợ một số loại sự kiện, với một luồng riêng lẻ cho từng loại: khối mới, giao dịch mới, thông báo được tạo trong quá trình thực hiện hợp đồng và kết quả thực hiện giao dịch. Các sự kiện này được gửi đến máy khách dưới dạng thông báo JSON-RPC, đảm bảo rằng giao diện dễ sử dụng cho các ứng dụng hiện có với sự điều chỉnh tối thiểu.

Để cho phép các nhà phát triển giới hạn chỉ những sự kiện nhận được có liên quan đến ứng dụng của họ, Neo SPCC đã cung cấp chức năng lọc. Ví dụ: thay vì nhận một sự kiện cho mọi thông báo được tạo trong một khối, một mã băm tập lệnh có thể được chỉ định để các sự kiện chỉ được nhận cho hợp đồng cụ thể. Ngoài ra, bộ lọc có thể được sử dụng để loại trừ tất cả các giao dịch đã kết thúc ở trạng thái FAULT.

Để bắt đầu nhận các sự kiện, trước tiên khách hàng phải đăng ký máy chủ bằng cách sử dụng đặt mua , chuyển các luồng để nhận và xác định bất kỳ quy tắc lọc nào. Phản hồi đăng ký bao gồm một ID tạm thời, chỉ được sử dụng để hủy đăng ký.

Nhóm cũng đã đánh dấu một sự kiện bổ sung có thể được truyền đi:

“Ngoài ra còn có một loại sự kiện rất đặc biệt: event_missed. Chúng tôi muốn phần phụ trợ dApp đáng tin cậy và chúng tôi không muốn chúng mất bất kỳ sự kiện nào, nhưng rõ ràng, nếu máy khách không thể nhận các sự kiện trong thời gian hàng đợi của máy chủ có thể bị tràn và đó chính xác là thời điểm sự kiện này được tạo. Bạn không nên nhận nó, nhưng nếu chúng tôi không thể tổ chức sự kiện của bạn thì ít nhất bạn cũng biết điều đó. “

Ngoài đăng ký sự kiện, việc triển khai cũng mang lại lợi ích cho máy chủ NeoGO JSON-RPC hiện có. Các nhà phát triển sẽ có thể sử dụng Websockets để giao tiếp với nút cho tất cả các giao tiếp RPC cơ bản, nhằm mục đích cải tiến các kết nối HTTP thông thường.


Viết một bình luận