một khóa học lập trình cho Scilla

Cập nhật thông tin mới nhất về một khóa học lập trình cho Scilla

en.cryptonomist.ch

02 tháng 10 năm 2020 15:00, giờ UTC

Thời gian đọc: ~ 2 m


Nhà truyền giáo của Zilliqa, Arnav Vohrasắp khởi chạy một khóa học lập trình cho Zilliqa và Scilla.

Scilla (Ngôn ngữ cấp trung gian của Hợp đồng thông minh) là ngôn ngữ mà các liên hệ thông minh được viết trên chuỗi khối Zilliqa.

Nó là một ngôn ngữ được đánh giá ngang hàng, được tạo ra bởi các học giả từ đầu.

Nó đã được thiết kế như một ngôn ngữ nguyên tắc chú trọng đến bảo mật và có một khung phân tích tĩnh có thể mở rộng và một máy quét tự động để giúp các nhà phát triển xác định các lỗ hổng bảo mật chung.

Scilla cung cấp cho các nhà phát triển nhiều trình kiểm tra tỉnh táo hơn, cùng với kiểm tra tĩnh, để đơn giản hóa việc kiểm tra toàn diện. Nó cũng dễ bị xác minh chính thức, do đó bằng chứng toán học có thể được viết ra để chứng minh rằng một hợp đồng nhất định đáp ứng các đặc tính bảo mật nhất định.

Khóa học lập trình trên Zilliqa và Scilla

Khóa học lập trình sẽ chia thành ba phần:

  • một phần giới thiệu,
  • một phần thứ hai dành riêng cho Scilla,
  • một thứ ba dành riêng cho Javascript.

Phần đầu tiên sẽ bao gồm ba video, một video dành riêng để giới thiệu về khóa học, video thứ hai dành cho giới thiệu tổng quan về khóa học và các tài nguyên có sẵn cho các nhà phát triển, chẳng hạn như bộ công cụ, trong khi phần thứ ba sẽ là giới thiệu về Zilliqa, thông minh. hợp đồng và ngôn ngữ Scilla.

Phần thứ hai sẽ bao gồm bảy video, dành riêng cho các khái niệm chung, viết một hợp đồng thông minh thử nghiệm đơn giản, hợp đồng huy động vốn từ cộng đồng và các mẹo dành cho nhà phát triển (Tips & Tricks).

Phần thứ ba sẽ bao gồm hai video, với phần giới thiệu, cách viết hợp đồng thử nghiệm và tạo ví ZRC2.

Ngoài ra, những ai sẽ tham gia khóa học cũng sẽ được Scilla và Zilliqa hàng hóa.

Các video sẽ ngắn và đơn giản, để giúp cho bất kỳ ai muốn bắt đầu viết các hợp đồng thông minh bằng ngôn ngữ này có thể tiếp cận được khóa học và sẽ được xuất bản trên dự án của Kênh Youtube.

Nhân dịp này, các đợt tặng hàng hóa của Zilliqa cũng sẽ được tổ chức với sự hợp tác của Hàng hóa tiền điện tử.


Viết một bình luận