Hi quý vị. Bữa nay, VEZ xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về mẹo vặt, kinh nghiệm không thể thiếu trong đời sống bằng bài chia sẽ Tất cả về Hợp chất: Flipside Crypto

Chúng ta hãy xem xét Compound – giao thức cho vay và cho vay được xây dựng trên Ethereum.

Đừng Bỏ Lỡ

Cách Đào TRX Coin kiếm 5% mỗi ngày

Giống như hầu hết các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi), Hợp chất là một hệ thống các hợp đồng thông minh được truy cập mở được xây dựng trên nền tảng của chuỗi khối Ethereum. Nó cho phép người đi vay (màu xanh lá cây) vay tiền bằng cách ký gửi tài sản thế chấp.

Đồng thời, nó cho phép những người cho vay (từ ghép dùng để chỉ những người dùng này là “nhà cung cấp”) kiếm được tiền lãi từ các khoản vay của họ.

Cả hai bên có thể tin tưởng mã để thực thi việc trả lãi của người cho vay cho người đi vay. Vì vậy, không giống như tài chính truyền thống, trong DeFi không có KYC, không đăng ký và không có người trung gian.

cTokens

Hợp chất cũng cho phép người cho vay chủ động giao dịch tiền lãi kiếm được mà không cần lấy ra thanh khoản đã ký gửi của họ. Điều này có nghĩa là người cho vay có thể tiếp tục kiếm được tiền lãi trong khi giao dịch khoản lãi đó trong các giao thức khác và kiếm được nhiều tiền hơn.

Hợp chất thực hiện điều này bằng cách mã hóa tiền gửi của bạn vào cTokens.

Khi một nhà cung cấp (màu xanh lam) cung cấp tính thanh khoản cho Hợp chất, ở dạng USDC chẳng hạn, họ sẽ nhận được một lượng cUSDC tương đương. Trong khi USDC phải được khóa trong Hợp chất, cUSDC có thể được giao dịch và đặt cọc ở những nơi khác.

Tỷ giá hối đoái giữa mã thông báo đã ký gửi và cToken sẽ chỉ trở nên thuận lợi hơn theo thời gian, như một cách để khuyến khích các nhà cung cấp thanh khoản giữ tiền của họ trong Hợp chất lâu hơn. Nó bắt đầu ở mức 0,020000 cho tất cả các thị trường, có nghĩa là 1 cUSDC trị giá 0,020000 USDC khi bạn gửi thanh khoản lần đầu tiên. Sau 100 ngày, tỷ giá hối đoái trở nên thuận lợi hơn, tại thời điểm đó, đổi 1 cUSDC có thể giúp bạn nhận được 0,021591 USDC chẳng hạn.

Người thanh lý

Người thanh lý là người dùng thu giữ tài sản từ những người dùng khác, những người đã gánh nhiều nợ hơn Compound nghĩ rằng họ được quyền.

Điều này thường được gắn với số tài sản thế chấp mà người dùng đã cung cấp, xác định số tiền họ có thể vay. Nếu một người đi vay vượt quá giới hạn của họ, người thanh lý có thể thu giữ một phần tài sản thế chấp của họ.

Compound liên tục kiểm tra số dư khoản vay của người vay. Lãi kép trên dư nợ dự kiến ​​sẽ tăng theo thời gian.

Người phiên dịch

Comptroller tạo và duy trì thị trường trên Compound. Chính hợp đồng này sẽ kiểm soát việc cung cấp cTokens có sẵn cho mỗi thị trường.

Sự quản lý

COMP là mã thông báo quản trị của Compound, có nghĩa là người dùng sở hữu nó có quyền bỏ phiếu cho các đề xuất quản trị. Chủ sở hữu COMP cũng có thể ủy quyền biểu quyết của họ cho bất kỳ địa chỉ ví nào khác.

42 đề xuất đã được đưa ra cho đến nay. COMP có thể được mua trên hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử và nền tảng này cũng đã đưa ra một số giao dịch cho các sự kiện cụ thể.

Sự thật thú vị: 441 triệu USDC đã được gửi vào Hợp chất cho đến nay.

Và ba tài sản hàng đầu đang được gửi là ETH, DAI và USDC.

Quyền truy cập API

Bài viết này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba hoặc nội dung khác chỉ dành cho mục đích thông tin (“Trang web của bên thứ ba”). Trang web của Bên thứ ba không chịu sự kiểm soát của CoinMarketCap và CoinMarketCap không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Trang web của Bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ liên kết nào có trong Trang web của họ. bên thứ ba, hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với Trang web của Bên thứ ba, Trang web của Bên. CoinMarketCap chỉ cung cấp các liên kết này cho bạn để thuận tiện và việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không ngụ ý xác nhận, chấp thuận hoặc đề xuất bởi CoinMarketCap của trang web hoặc bất kỳ liên kết nào với các cơ quan quản lý. hành động của nó. Bài báo này được dành để sử dụng và chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin. Điều quan trọng là bạn phải tự nghiên cứu và phân tích trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mô tả. Bài viết này không nhằm mục đích, và không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Các quan điểm và ý kiến ​​thể hiện trong bài viết này là của tác giả [company’s] sở hữu và không nhất thiết phản ánh của CoinMarketCap.

Tổng hợp bởi VEZ