Kính thưa đọc giả. Ngày hôm nay, VEZ sẽ đưa ra đánh giá khách quan về các tips, tricks hữu ích phải biết với nội dung Công thức Flipside Stablecoin để thành công

Các chỉ số trên chuỗi quan trọng nhất để thành công với stablecoin là gì?

Đừng Bỏ Lỡ

Cách Đào TRX Coin kiếm 5% mỗi ngày

Trong báo cáo này, chúng tôi tập trung đặc biệt vào USDC và xem xét hiệu suất và trạng thái DeFi của nó so với ba loại tiền ổn định hàng đầu khác (USDT, DAI và PAX).

Tất cả các trực quan hóa dữ liệu được tạo bằng Velocity, công khai và miễn phí cho bất kỳ ai tạo truy vấn.

Tốc độ truy cập: https://app.flipsidecrypto.com/auth/signup

Có một số khía cạnh quan trọng cần xem xét khi đánh giá sức khỏe của stablecoin trên Ethereum. Đây là cách của chúng tôi:

Đáng tin cậy

  • Có đủ để quản lý nhu cầu?
  • Làm thế nào nó được chia nhỏ ở cấp độ cao?

Cung cấp

  • Nó có hoạt động và lành mạnh không?
  • Ai đang sử dụng các stablecoin hàng đầu, ở đâu và có bao nhiêu giao thức hỗ trợ chúng?

Cọc

Phí giao dịch

  • Người dùng phải trả bao nhiêu để sử dụng stablecoin?

Có bao nhiêu nguồn cung cấp stablecoin nằm trong các giao thức DeFi đã biết? Một thành phần quan trọng của bức tranh sức khỏe của stablecoin: càng sử dụng nhiều stablecoin trong nhiều giao thức hơn, con số này sẽ càng tăng theo thời gian.

Truy cập vào điểm cuối CSV và API cho dữ liệu này: https://velocity-app.flipsidecrypto.com/shareable/tvl-ZxRPeY

Chúng tôi chia ba chỉ số cơ bản này cho hoạt động trên chuỗi thành ba nhóm: DeFi + DEX; CEX; và Khác, để quan sát sự tăng trưởng tổng thể trong việc sử dụng stablecoin và xem danh mục nào đang thúc đẩy sự tăng trưởng đó.

Truy cập vào điểm cuối CSV và API cho dữ liệu này: https://velocity-app.flipsidecrypto.com/shareable/triumvirate-bWzSFF

Để theo dõi số lượng người dùng đang hoạt động, chúng tôi quan sát cả tính thanh khoản mà họ kiểm soát, cũng như số lượng địa chỉ kiểm soát nó. Nói chung, càng nhiều người dùng (địa chỉ) kiểm soát tính thanh khoản thì càng tốt. Chúng tôi cũng phá vỡ số liệu này với DeFi + DEX; DEX; và Khác để biết thêm thông tin.

Quyền truy cập vào điểm cuối CSV và API cho dữ liệu này:

https://velocity-app.flipsidecrypto.com/shareable/liquidity-SzIz2w

Stablecoin được sử dụng bởi nhiều giao thức hơn có nhiều khả năng trở thành nền tảng của không gian mở rộng nhanh chóng. Chúng tôi đếm số lượng dự án, bao gồm các giao thức DeFi, Sàn giao dịch phi tập trung, dApp và các sàn giao dịch tập trung hỗ trợ hoặc dựa vào stablecoin để hoạt động. Đây là một chỉ báo về mức độ ưa thích của nhà phát triển và rõ ràng từ số liệu này rằng USDC, DAI và USDT là các lựa chọn mặc định.

Truy cập vào điểm cuối CSV và API cho dữ liệu này: https://velocity-app.flipsidecrypto.com/shareable/protocols-ZGNEe8

Chúng tôi sử dụng các mốc CoinMarketCap được giới hạn theo ngày để hiển thị sự khác biệt về tỷ giá. Đây là một chỉ số cơ bản quan trọng làm nền tảng cho tính hợp pháp và độ tin cậy được nhận thức của mỗi stablecoin đối với cộng đồng người dùng.

Truy cập vào điểm cuối CSV và API cho dữ liệu này: https://velocity-app.flipsidecrypto.com/shareable/variance-KCfD9K

Phí thanh toán cho các giao dịch stablecoin trong chín tháng qua củng cố sự lựa chọn của người dùng để thanh toán trong một số trường hợp số tiền đáng kể để gửi, đặt cược và sử dụng stablecoin theo danh mục.

Truy cập vào điểm cuối CSV và API cho dữ liệu này: https://velocity-app.flipsidecrypto.com/shareable/fees-K3CKrq

Bài viết này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba hoặc nội dung khác chỉ dành cho mục đích thông tin (“Trang web của bên thứ ba”). Trang web của Bên thứ ba không chịu sự kiểm soát của CoinMarketCap và CoinMarketCap không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Trang web của Bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ liên kết nào có trong Trang web của họ. bên thứ ba, hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với Trang web của Bên thứ ba, Trang web của Bên. CoinMarketCap chỉ cung cấp các liên kết này cho bạn để thuận tiện và việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không ngụ ý xác nhận, chấp thuận hoặc đề xuất bởi CoinMarketCap của trang web hoặc bất kỳ liên kết nào với các cơ quan quản lý. hành động của nó. Bài viết này được thiết kế để được sử dụng và chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin. Điều quan trọng là bạn phải tự nghiên cứu và phân tích trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mô tả. Bài viết này không nhằm mục đích, và không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Các quan điểm và ý kiến ​​thể hiện trong bài viết này là của tác giả [company’s] sở hữu và không nhất thiết phản ánh của CoinMarketCap.

Tổng hợp bởi VEZ