Kính thưa đọc giả. , chúng tôi xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về mẹo vặt, kinh nghiệm không thể thiếu trong đời sống bằng nội dung Chọn và kết hợp những gì bạn thích! Trang chủ có thể tùy chỉnh ngay bây giờ trên CoinMarketCap

Bây giờ bạn có thể tùy chỉnh những gì bạn thấy trên trang chủ CoinMarketCap.

Đừng Bỏ Lỡ

Cách Đào TRX Coin kiếm 5% mỗi ngày

Trang chủ CoinMarketCap chưa bao giờ thú vị hơn thế! Thay vì tất cả các trường dữ liệu chúng tôi chọn cho bạn, bây giờ bạn có thể thiết kế trang chủ của riêng mình bằng cách sử dụng các bảng có thể tùy chỉnh của chúng tôi!

Xem hướng dẫn của chúng tôi ở đây và làm theo các bước rất đơn giản!

1. Nhấp vào nút “Tùy chỉnh” trên trang chủ.

2. Cài đặt ban đầu sẽ là “Cổ điển”, chứa các trường dữ liệu mà chúng tôi luôn cung cấp cho bạn. Bạn có thể dễ dàng thêm các trường mới bằng cách nhấp vào bất kỳ mục nào trong phương thức hoặc bỏ chọn bằng cách nhấp lại vào các mục bạn muốn xóa. Các trường này cũng có thể được sắp xếp lại. Chỉ cần kéo và thả trường vào vị trí mong muốn và trang chủ của bạn sẽ phản ánh sự thay đổi ngay lập tức!

3. Chúng tôi cũng đã chọn trước một số nhóm trường cho bạn! Bạn có thể kiểm tra menu thả xuống và có một số cài đặt trước được hiển thị cho bạn. Bạn cũng có thể luôn quay lại trang chủ CoinMarketCap cổ điển bằng cách chọn “Cổ điển” trên menu này!

4. Hãy nhớ nhấp vào “Áp dụng Thay đổi” trước khi bạn rời khỏi trang này! Lần tới khi bạn sử dụng cùng một trình duyệt và truy cập CoinMarketCap, cài đặt trang chủ của bạn sẽ vẫn ở bên bạn.

5. Xin lưu ý: Chúng tôi hiện lưu trữ tùy chọn này trên cookie của bạn, vì vậy vui lòng bật cookie trên trang web của chúng tôi để lưu trữ các trường dữ liệu cho bạn. Sau khi bạn chuyển sang trình duyệt khác hoặc thiết bị khác, cài đặt này sẽ không được áp dụng vì nó chỉ được lưu trữ trên thiết bị cục bộ!

6. Tính năng này có sẵn trên tất cả các nền tảng, bao gồm trang web dành cho máy tính để bàn, trang dành cho máy tính bảng và các trang dành cho iOS & Android.

Bài viết này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba hoặc nội dung khác chỉ dành cho mục đích thông tin (“Trang web của bên thứ ba”). Trang web của Bên thứ ba không chịu sự kiểm soát của CoinMarketCap và CoinMarketCap không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Trang web của Bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ liên kết nào có trong Trang web của họ. bên thứ ba, hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với Trang web của Bên thứ ba, Trang web của Bên. CoinMarketCap chỉ cung cấp các liên kết này cho bạn để thuận tiện và việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không ngụ ý xác nhận, chấp thuận hoặc đề xuất bởi CoinMarketCap của trang web hoặc bất kỳ liên kết nào với các cơ quan quản lý. hành động của nó. Bài viết này được thiết kế để được sử dụng và chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin. Điều quan trọng là bạn phải tự nghiên cứu và phân tích trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mô tả. Bài viết này không nhằm mục đích, và không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Các quan điểm và ý kiến ​​thể hiện trong bài viết này là của tác giả [company’s] sở hữu và không nhất thiết phản ánh của CoinMarketCap.

Tổng hợp bởi VEZ