McAfee trở lại dự án Ghost Coin?

Cập nhật thông tin mới nhất về McAfee trở lại dự án Ghost Coin?

en.cryptonomist.ch

17 tháng 9 năm 2020 06:00, giờ UTC

Thời gian đọc: ~ 2 m


John McAfee bày tỏ ý kiến ​​của mình về những phát triển mới nhất trong việc quản lý đồng tiền này Con ma dự án mà anh ấy đã có bị bỏ rơinói rằng anh ấy có thể cân nhắc lại lựa chọn của mình và quay lại làm việc với họ.

Josh Case đã bị lật đổ bởi cộng đồng $ GHOST.

Giờ đây GHOST sẽ dọn dẹp nhà cửa và tẩy sạch những thứ vô dụng. Với tâm lý khởi nghiệp, Ghost có thể thực sự thành công.

Chết tiệt, nếu họ ưu tiên tạo ra đồng tiền bảo mật ổn định đầu tiên trên thế giới, tôi thậm chí có thể cân nhắc quay lại. https://t.co/aI1xJVQOa9

– John McAfee (@officialmcafee) ngày 15 tháng 9 năm 2020

Đây là một blockchain tập trung vào quyền riêng tư dự án và mã thông báo của nó, Ghost Coin, cho phép bảo mật cao hơn các mã thông báo truyền thống và cũng có tốc độ đáng kinh ngạc vì nó dựa trên giao thức đồng thuận DPoS (Bằng chứng cổ phần được ủy quyền).

Lý do cho sự từ bỏ của McAfee chính xác là hệ thống quản trị sử dụng logic lỗi thời và không cập nhật với thời gian cũng như tốc độ của dự án và ngành.

Quyết định của McAfee liên quan đến việc quản lý Ghost Coin

bên trong trang về các cập nhật quản trị, có thông báo rằng 3 người giám sát sẽ được chỉ định, những người sẽ quản lý các khóa cho toàn bộ hệ thống Ghost.

Những người giám sát này sẽ có các vai trò khác nhau:

  • Quản lý chương trình, chịu trách nhiệm điều hành dự án Ghost theo yêu cầu của các bên liên quan;
  • Truyền thông và tiếp thị, bao gồm sự hiện diện trên web, các cuộc trò chuyện khác nhau và các thông tin liên lạc chính thức khác nhau từ nhóm;
  • Quản lý phát triển phần mềm, bao gồm quản lý mã, kiểm tra và bảo trì.

Quyết định về những vấn đề này sẽ được đưa ra biểu quyết. Việc bỏ phiếu sẽ được thực hiện bởi những người nắm giữ mã thông báo. Sẽ có một cuộc bỏ phiếu đầu tiên trên kênh Telegram kéo dài 24 giờ và phải đạt được 51% số phiếu bầu, sau đó chúng tôi sẽ chuyển sang cuộc bỏ phiếu có sự tham gia của những người dùng đã bỏ phiếu trong kênh Telegram, một yêu cầu cơ bản để tham gia vào cuộc bỏ phiếu thứ hai này.

Phương pháp này liên quan đến việc gửi đến một địa chỉ cụ thể:

  • 1 mã thông báo GHOST, để bỏ phiếu trắng;
  • 2 mã thông báo GHOST, để bỏ phiếu không;
  • 3 mã thông báo GHOST, để bỏ phiếu đồng ý.

Phần lớn 51% cũng sẽ cần thiết ở đây. Cuộc bỏ phiếu sẽ vẫn mở trong 72 giờ để cho phép tất cả mọi người tham gia.

Tại thời điểm này, McAfee, nếu anh ấy cảm thấy rằng những nỗ lực sẽ được thực hiện trong tương lai sẽ hướng tới việc tạo ra một đồng tiền tập trung vào quyền riêng tư với các quy tắc quản trị phù hợp, anh ấy có thể cân nhắc. trở lại dự án và hỗ trợ nó.


Viết một bình luận