Mặt Nạ Phép Thuật | Enchanted Mask in Vietnam | Truyện cổ tích việt nam

Thông tin về Mặt Nạ Phép Thuật | Enchanted Mask in Vietnam | Truyện cổ tích việt nam

Mặt nạ ma thuật | Mặt nạ phù phép tại Việt Nam | Chuyên ngành | Truyện cổ tích | Truyện việt nam | Chuyên ngành Việt Nam | Bài hát | 4K UHD | Truyện cổ tích việt nam | Truyện Cổ Tích Việt Nam Hướng dẫn của cha mẹ: Một số tài liệu của video này có thể không phù hợp với trẻ em Dưới 13 tuổi. Một số nội dung của video này có thể không phù hợp với trẻ dưới 13 tuổi Xem Truyện Thiếu nhi bằng Tiếng Anh trên Kênh Truyện Cổ Tích Tiếng Anh của chúng tôi: 💙Assista a mais videos💙 Xem Thêm Video bằng Tiếng Việt 💙 ► Sự tích người cắt tre – Truyện cổ tích of the Bamboo Cutter in Vietnam: ►Trâu thông minh ở Việt Nam: ►The Rumpelstiltskin in Vietnam: ►Ba Con Heo Con – Ba Con Heo Con Ở Việt Nam: ►Cô Bé Hoàng Hậu – The Great Little Queen in Vietnam: ►Cây Kiêu Hãnh – Kiêu Hãnh Tree in Vietnam: ►Lazy Girl – Lazy Girl in Vietnam: ►Swan Hoang – The Wild Swan in Vietnam: ►Paper Princess – Công chúa giấy tiếng Anh: ►Maya the Bee in Vietnam: Waiver ► Vietnames Fairy Tales Channel (“FTC” ) và tất cả các video FTC không “hướng đến trẻ em” theo nghĩa của Tiêu chuẩn Mục 312.2 luật 16 Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em CFR (Hoa Kỳ), không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. FTC và (các) chủ sở hữu, đại lý, đại diện và nhân viên của nó không thu thập bất kỳ thông tin nào từ trẻ em dưới 13 tuổi và kiên quyết từ chối cấp phép cho bất kỳ bên thứ ba nào thay mặt FTC muốn thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi . Ngoài ra, FTC từ chối mọi trách nhiệm hoặc nghĩa vụ liên quan đến việc thu thập dữ liệu phát sinh từ các thông lệ và chính sách của YouTube, các đại lý và công ty con của YouTube hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến YouTube. Bất kỳ kết nối nào khác với YouTube Disclaimer ► Kênh Truyện Cổ Tích Việt Nam và tất cả các video của kênh này không “hướng đến trẻ em” theo nghĩa của Tiêu đề 16 CFR 312.2 của ĐẠO LUẬT BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ TRỰC TUYẾN TRẺ EM (Hoa Kỳ) không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi tuổi tác. Truyện Cổ Tích Việt Nam và (các) chủ sở hữu, đại lý, người đại diện và nhân viên của nó không thu thập bất kỳ thông tin nào từ trẻ em dưới 13 tuổi và từ chối cho phép bất kỳ bên thứ ba nào muốn thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi thay mặt cho KÊNH Truyện Cổ Tích Việt Nam. Hơn nữa, KÊNH Truyện Cổ Tích Việt Nam từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm đối với các hoạt động và chính sách của YouTube và các đại lý và công ty con của YouTube, hoặc bất kỳ bên thứ ba liên kết nào khác, liên quan đến việc thu thập dữ liệu. #VietnamFairyTales #VietnameseFairyTales #WingsVFT