MA ĐƯA LỐI, QUỶ DẪN ĐƯỜNG | CHUYỆN NỘI KỂ| Truyện Ngắn

Thông tin về MA ĐƯA LỐI, QUỶ DẪN ĐƯỜNG | CHUYỆN NỘI KỂ| Truyện Ngắn

*Read many free comics at Bilibili Comics: ———————— Emma’s story is a channel to share STORIES I COMPRETED and IMAGES DRAW YOURSELF DRAWING. ALL PERFORMED BY MYSELF. DO NOT COPY THE CONTENT, Plot, IDEAS IN ANY MODE!!! *Note: All details in the story are fictitious, ENTERTAINMENT ONLY. ——————————— If you like the story, please support Emma: HD Bank: 059704070012241 _ Nguyen Thi Ha My Momo: 0387594465 —- ——————– Another Youtube Channel Emma Writes Short Stories: ———————- — FACEBOOK: Ha My INSTAGRAM: emma_1.9.8 FANPAGE: Emma’s Story GROUP: Emma Fanclub TIKTOK: Emma_Official’s Story EMAIL: hamynguyen.emma198@gmail.com #truyenngan​​​​​ #truyencuaemma​​​​​ #creepypasta

23 bình luận về “MA ĐƯA LỐI, QUỶ DẪN ĐƯỜNG | CHUYỆN NỘI KỂ| Truyện Ngắn”

  1. Linh hồn đã dẫn dụ Côi là một ma nữ đã bị mất con, thấy Côi giống hình bóng đứa con đã mất của cô nên cô đã dẫn dụ Côi để được làm mẹ một lần nữa và Côi cũng đã được yêu lần nữa

    Trả lời

Viết một bình luận