Listening and speaking C1.2 Day 2 CTU 2022

Thông tin về Listening and speaking C1.2 Day 2 CTU 2022

Video ghi lại buổi học đầu tiên của khóa học module nghe nói C1.2 – nội dung chính được thiết kế và hướng dẫn ngay từ đầu khóa học. Bất kỳ thiếu sót xin được tha thứ.

Viết một bình luận