LINK Phân bổ 28% Hợp đồng vĩnh viễn chỉ số DeFi mới của Binance

Cập nhật thông tin mới nhất về LINK Phân bổ 28% Hợp đồng vĩnh viễn chỉ số DeFi mới của Binance

ethereumworldnews.com

Ngày 27 tháng 8 năm 2020 23:30, giờ UTC

Thời gian đọc: ~ 2 m


Nhanh tay:

 • Binance đã ra mắt hợp đồng vĩnh viễn Chỉ số tổng hợp DeFi
 • Chỉ số DEFI / USDT sẽ hoạt động vào ngày 28 tháng 8, 7 giờ sáng theo giờ UTC
 • Chỉ số được tạo thành từ 10 mã thông báo DeFi: BAND, COMP, KAVA, KNC, LEND, LINK, MKR, SNX, SXP và ZRX
 • Như với tất cả các chỉ số, giá trị của nó sẽ được tính bằng cách sử dụng trung bình có trọng số
 • LINK chiếm 28% Chỉ số DeFi

Nhóm tại Binance đã thông báo rằng họ sẽ tung ra một hợp đồng vĩnh viễn chỉ số tổng hợp DeFi. Mục đích duy nhất của chỉ số là cung cấp cho các nhà giao dịch tiền điện tử cơ hội giao dịch thị trường DeFi thay vì các tài sản kỹ thuật số riêng lẻ.

Nhóm tại Binance giải thích thêm rằng đòn bẩy tối đa cho phép sẽ là 50 lần khi chỉ số được khởi chạy vào ngày 28 của tháng này lúc 7 giờ sáng theo giờ UTC.

Binance Futures sẽ khởi chạy hợp đồng vĩnh viễn chỉ số tổng hợp DEFI / USDT, với giao dịch mở cửa lúc 7:00 sáng ngày 08/08/28 (UTC). Hợp đồng vĩnh viễn Chỉ số tổng hợp DEFI / USDT là một hợp đồng tương lai được ký kết bằng USDT sử dụng USDT làm tài sản thế chấp. Người dùng sẽ có thể chọn giữa 1-50 lần đòn bẩy.

Chỉ mục DEFI / USDT Theo dõi một giỏ các mã thông báo DeFi

Theo dõi và giao dịch giá của các mã thông báo riêng lẻ thường là một công việc phức tạp nhưng chỉ số DeFi cung cấp một phương pháp dễ dàng hơn để làm điều đó. Chỉ số DEFI / USDT sẽ lấy giá trị của nó từ danh sách 10 mã thông báo thông qua giá trung bình có trọng số của các thành phần. Hợp đồng vĩnh viễn của chỉ số tổng hợp DEFI sẽ bao gồm các tài sản kỹ thuật số sau đây.

 1. Giao thức băng tần (BAND)
 2. Hợp chất (COMP)
 3. Kava.io (KAVA)
 4. Mạng Kyber (KNC)
 5. Aave (LEND)
 6. Liên kết chuỗi (LINK)
 7. Nhà sản xuất (MKR)
 8. Mã thông báo mạng tổng hợp (SNX)
 9. Vuốt (SXP)
 10. 0x (ZRX)

ChainLink Chiếm 28% Chỉ số

Dưới đây là giải thích chi tiết về các yếu tố cấu thành chỉ số DeFi do Binance cung cấp. Từ bảng này, có thể thấy rằng ChainLink chiếm 28,42% giá trị của chỉ số DeFi, tiếp theo là LEND đã được phân bổ 11,25%.

Cân đối thường xuyên và điều chỉnh đối với chỉ số DEFI / USDT

Do tính chất luôn thay đổi của thị trường tiền điện tử, chỉ số tổng hợp DeFi sẽ được cân bằng lại vào thứ Năm hàng tuần lúc 7 giờ sáng theo giờ UTC dựa trên thông tin thị trường mới nhất. Hơn nữa, chỉ số sẽ được điều chỉnh trong trường hợp một thành phần bị hủy niêm yết hoặc giảm khối lượng thương mại hữu cơ của nó. Thông tin bổ sung về chỉ số DEFI có thể được tìm thấy trên trang Binance giới thiệu sản phẩm mới.


Viết một bình luận