Kỷ lục 113 triệu đô la BUSD dòng tiền vào stablecoin cho thấy Binance nghiêm túc với DeFi

Cập nhật thông tin mới nhất về Kỷ lục 113 triệu đô la BUSD dòng tiền vào stablecoin cho thấy Binance nghiêm túc với DeFi

Kỷ lục 113 triệu đô la BUSD dòng tiền vào stablecoin cho thấy Binance nghiêm túc với DeFi

Viết một bình luận