Kwaidan (1964) Movie Explained Urdu Hindi | Hoichi the Earless | Ending Explained

Thông tin về Kwaidan (1964) Movie Explained Urdu Hindi | Hoichi the Earless | Ending Explained

Trong video này, tôi sẽ cho các bạn xem Kwaidan 1964 Movie Explained Urdu Hindi và Kwaidan 1964 Movie Ending Explained Urdu Hindi, Hoichi the Earless. Kwaidan | Kwaidan năm 1964 | Kwaidan 1964 Giải thích | Phim Kwaidan 1964 Thuyết minh | Kwaidan 1964 thuyết minh phim tiếng Urdu Hindi | Katsuo Nakamura, Takashi Shimura, Yoichi Hayashi, Eiko Muramatsu, Kunie Tanaka, Kazuo Kitamura, Tetsuro Tanba, Yôko Mizuki, Lafcadio Hearn, Masaki Kobayashi Hoichi là một nhạc sĩ mù, sống trong một tu viện, người hát hay đến nỗi một triều đình ma quái ra lệnh cho anh ta để biểu diễn bản ballad hoành tráng về trận tử chiến cho họ. Nhưng những hồn ma đang lấy đi mạng sống của anh ta, và các nhà sư đã đặt ra để bảo vệ anh ta bằng cách viết một câu thần chú linh thiêng lên cơ thể anh ta để khiến anh ta trở nên vô hình trước những hồn ma. Nhưng họ đã quên điều gì đó. Đạo diễn: Masaki Kobayashi Biên kịch: Yôko Mizuki, Lafcadio Hearn Diễn viên: Katsuo Nakamura, Takashi Shimura, Yoichi Hayashi, Eiko Muramatsu, Kunie Tanaka, Kazuo Kitamura, Tetsuro Tanba ➤ Theo dõi kênh đánh giá phim của tôi – ➤ Theo dõi kênh thuyết minh phim của tôi – ➤ Follow Us trên Facebook- Tim Beek – Ghost “theo giấy phép Sử dụng Miễn phí trên YouTube Âm nhạc được quảng bá bởi Breaking , khoản trợ cấp được thực hiện để “sử dụng hợp lý” cho các mục đích như phê bình, bình luận, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng và nghiên cứu. , Kwaidan Giải thích bằng tiếng Urdu, Kwaidan Giải thích bằng tiếng Hindi, Kwaidan Giải thích bằng tiếng Urdu Hindi, Kwaidan 1964 Giải thích, Kwaidan 1964 Giải thích tiếng Urdu, Kwaidan 1964 Giải thích Hin di, Kwaidan 1964 Thuyết minh bằng tiếng Urdu, Kwaidan 1964 Thuyết minh bằng tiếng Hindi, Kwaidan 1964 Thuyết minh bằng tiếng Urdu, Kwaidan 1964 Thuyết minh, Kwaidan 1964 Thuyết minh Tiếng Urdu, Kwaidan 1964 Thuyết minh Tiếng Hin-ddi, Kwaidan 1964 Thuyết minh bằng Tiếng Urdu, Kwaidan 1964 Phim Thuyết minh trong Hindi, Kwaidan 1964 Movie Explained bằng tiếng Urdu Hindi, Kwaidan Ending Explained bằng tiếng Hindi, Kwaidan Ending Explained bằng tiếng Urdu, Kwaidan Ending Explained bằng tiếng Urdu, Kwaidan Ending Explained bằng tiếng Hindi, Kwaidan Ending Explained bằng tiếng Urdu Hindi, Kwaidan Kwaidan 1964 Kwaidan 1964 Ending Explained bằng tiếng Urdu, Kwaidan 1964 Ending Explained bằng tiếng Urdu, Kwaidan 1964 Ending Explained bằng tiếng Hindi, Kwaidan 1964 Ending Explained bằng tiếng Urdu Hindi, Kwaidan 1964 Movie Ending Explained, Kwaidan 1964 Movie Ending Explained Urdu, Kwaidan 1964 Movie Ending Explained Hindi, Kwaidan 1964 Movie Ending Thuyết minh bằng tiếng Urdu, Kwaidan 1964 Movie Ending Thuyết minh bằng tiếng Hindi, Kwaidan 1964 Movie Ending Thuyết minh ined in Urdu Hindi, Kwaidan Explained Movies360, Kwaidan 1964 Explained Movies360, Kwaidan Movie Explained Movies360, Kwaidan 1964 Movie Explained Movies360, Kwaidan Ending Explained Movies360, Kwaidan 1964 Ending Explained Movies360, Kwaidan Movie Ending Explained Phim360, Kwaidan 1964 Movie Ending Explained Phim360, Kwaidan 1964 Movie Ending Explained Phim360 Đoạn giới thiệu, Kwaidan Teaser, Kwaidan Official Trailer, Kwaidan Official Teaser, Kwaidan 1964 Trailer, Kwaidan 1964 Teaser, Kwaidan 1964 Official Trailer, Kwaidan 1964 Official Teaser, Kwaidan 1964 Full Movie, Kwaidan 1964 Full Movie Hindi, Kwaidan 1964 Soundtrack, Kwaidan 1964 Song Kwaidan 1964 Xem trực tuyến, Kwaidan 1964 phụ đề tiếng Anh, Kwaidan 1964 imdb, Movies360 giải thích, Movies360 giải thích tiếng Urdu, Movies360 giải thích tiếng Hindi, Movies360 kết thúc giải thích, Movies360 kết thúc giải thích tiếng Urdu, Movies360 kết thúc giải thích tiếng Hindi,

6 bình luận về “Kwaidan (1964) Movie Explained Urdu Hindi | Hoichi the Earless | Ending Explained”

  1. Yeah I prefer this story over all the others. Hoichi the earless was well made for a creepy and yet beautiful tale of an entire house of royal members coming to life right before the young monk and how they show up during daylight was just epic. The directors and the special effects team did a fine job of creating this ghastliness of those deceased royal members.

    Trả lời

Viết một bình luận