IOHK của Charles Hoskinson đã đệ trình một đề xuất kho bạc phi tập trung cho cộng đồng Ethereum Classic

Cập nhật thông tin mới nhất về IOHK của Charles Hoskinson đã đệ trình một đề xuất kho bạc phi tập trung cho cộng đồng Ethereum Classic

IOHK của Charles Hoskinson đã đệ trình một đề xuất kho bạc phi tập trung cho cộng đồng Ethereum Classic

Viết một bình luận