IBM đã chi 140 tỷ đô la để mua lại cổ phiếu, nhưng vốn hóa thị trường của nó chỉ là 105 tỷ đô la: Người quản lý danh mục đầu tư

Cập nhật thông tin mới nhất về IBM đã chi 140 tỷ đô la để mua lại cổ phiếu, nhưng vốn hóa thị trường của nó chỉ là 105 tỷ đô la: Người quản lý danh mục đầu tư

IBM đã chi 140 tỷ đô la để mua lại cổ phiếu, nhưng vốn hóa thị trường của nó chỉ là 105 tỷ đô la: Người quản lý danh mục đầu tư

Viết một bình luận