Giá Bitcoin được đặt trước để tăng lên 8.000 đô la và chỉ có 1 điều là giữ nó trở lại

Cập nhật thông tin mới nhất về Giá Bitcoin được đặt trước để tăng lên 8.000 đô la và chỉ có 1 điều là giữ nó trở lại

www.newsbtc.com

23 tháng 4 năm 2020 13:10, giờ UTC

Thời gian đọc: ~ 3 m


Bitcoin tăng gần 4% và nó đã phá vỡ vùng kháng cự quan trọng 7.000 đô la so với đô la Mỹ. Giá BTC có khả năng tăng lên mức 8.000 đô la nếu nó vượt qua vùng kháng cự 7.280 – 7.300 đô la.

  • Bitcoin vẫn được chào giá tốt và nó bắt đầu tăng mới trên 7.000 đô la so với đô la Mỹ.
  • Những con gấu đã không thể đẩy giá xuống dưới vùng hỗ trợ $ 6,750- $ 6,800.
  • Đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm giá chính với mức kháng cự gần $ 7,035 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền này có khả năng tăng tốc về mức 8.000 đô la nếu nó vượt qua rào cản 7.280 – 7.300 đô la thành công.

Bitcoin cho thấy dấu hiệu tăng giá

Hôm qua, những con gấu bitcoin đã thực hiện một vài nỗ lực để đẩy giá xuống thấp hơn nữa xuống dưới 6.800 đô la so với Đô la Mỹ. Họ đã thất bại và nó dẫn đến phản ứng tăng giá BTC trên mức kháng cự $ 6,950 và $ 7.000.

Giá thậm chí còn giải quyết trên mức 7.000 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Đã có một sự bứt phá rõ ràng trên mức thoái lui Fib 50% của mức giảm key las từ mức cao $ 7,295 xuống mức thấp nhất $ 6,760.

Quan trọng hơn, đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm giá chính với mức kháng cự gần $ 7,035 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD. Cặp tiền hiện đang giao dịch trên mức 7.100 đô la và tiếp cận mức kháng cự 7.200 đô la.

Giá bitcoin

Giá bitcoin

Có vẻ như mức thoái lui Fib 76,4% của mức giảm phím las từ mức cao $ 7,295 xuống mức thấp nhất $ 6,760 đang hoạt động như một ngưỡng kháng cự. Mức kháng cự chính ở phía tăng là gần vùng $ 7,280- $ 7,300.

Nếu bitcoin vượt qua rào cản 7.280 – 7.300 USD thành công, thì có thể có một động thái tăng giá mạnh. Mức kháng cự ban đầu là gần mức 7.500 đô la, trên đó phe bò có khả năng nhắm đến việc kiểm tra mức xử lý 8.000 đô la trong các phiên tới.

Kháng cự được hỗ trợ

Nếu bitcoin bắt đầu điều chỉnh giảm, nó có thể quay trở lại các mức hỗ trợ $ 7,030 và $ 7.000. Bên cạnh đó, đường trung bình động đơn giản 100 giờ cũng gần mức $ 7,030 để hoạt động như một vùng mua mạnh.

Bất kỳ khoản lỗ nào nữa dưới 7.000 đô la và SMA 100 giờ có thể phủ nhận quan điểm tăng giá hiện tại. Trong trường hợp đã đề cập, giá có thể quay trở lại mức thấp $ 6,760 trong thời gian tới.

Các chỉ số kỹ thuật:

MACD hàng giờ – MACD đang giảm dần vùng tăng giá của nó.

RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – RSI cho BTC / USD hiện đang điều chỉnh thấp hơn từ mức 70.

Các mức hỗ trợ chính – 7.030 đô la, tiếp theo là 7.000 đô la.

Các mức kháng cự chính – $ 7.200, $ 7.280 và $ 7.500.

Iimage from unsplash.


Viết một bình luận