Ethereum giảm xuống dưới $ 2K, đây là điều gì có thể kích hoạt mức tăng mới

Cập nhật thông tin mới nhất về Ethereum giảm xuống dưới $ 2K, đây là điều gì có thể kích hoạt mức tăng mới

www.newsbtc.com

08 tháng 4 năm 2021 07:28, UTC

Thời gian đọc: ~ 2 m


Ethereum đã kéo dài sự sụt giảm của nó xuống dưới mức hỗ trợ 2.000 đô la so với Đô la Mỹ. Giá ETH hiện đang hợp nhất các khoản lỗ và nó có thể bắt đầu tăng mới nếu xóa được 2.010 đô la.

  • Ethereum đã kéo dài sự sụt giảm của nó dưới các mức hỗ trợ $ 2.050 và $ 2.000.
  • Giá hiện đang giao dịch dưới mức $ 2,050 và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một đường xu hướng giảm chính đang hình thành với mức kháng cự gần $ 2,065 trên biểu đồ hàng giờ của ETH / USD (nguồn cấp dữ liệu qua Kraken).
  • Cặp tiền có thể bắt đầu tăng khá nếu nó vượt qua vùng kháng cự $ 2.010.

Giá Ethereum ổn định trên $ 1,950

Sau một thất bại khác trên 2.100 đô la, Ethereum bắt đầu điều chỉnh giảm. ETH đã giao dịch dưới mức hỗ trợ $ 2.050 và $ 2.010. Nó thậm chí đã phá vỡ mức 2.000 đô la và giải quyết dưới mức trung bình động đơn giản 100 giờ, tương tự như bitcoin.

Mức thấp được hình thành gần $ 1,937 trước khi giá bắt đầu điều chỉnh tăng ngắn hạn. Ether đã tăng lên trên các mức $ 1,960 và $ 1,975. Đã có sự bứt phá trên mức thoái lui Fib 23,6% của mức giảm gần đây từ mức cao $ 2,132 xuống mức thấp $ 1,937.

Có vẻ như giá hiện đang hình thành một mô hình đột phá với mức kháng cự gần $ 2,010. Sự bứt phá rõ ràng trên ngưỡng kháng cự $ 2.010 có thể dẫn giá về mức $ 2.035.

Giá Ethereum

Nguồn: ETHUSD trên TradingView.com

Mức thoái lui Fib 50% của mức giảm gần đây từ mức cao $ 2,132 xuống mức thấp $ 1,937 là gần $ 2,050 để hoạt động như một ngưỡng kháng cự. Cũng có một đường xu hướng giảm chính hình thành với mức kháng cự gần $ 2,065 trên biểu đồ hàng giờ của ETH / USD.

Để di chuyển vào vùng tăng giá, giá ether phải phá vỡ mức kháng cự $ 2,010 và sau đó đạt được sức mạnh để di chuyển trên mức kháng cự của đường xu hướng.

Lỗ nhiều hơn trong ETH?

Nếu Ethereum không thể vượt qua ngưỡng kháng cự $ 2.010, nó có thể điều chỉnh thấp hơn nữa. Hỗ trợ chính đầu tiên hiện đang hình thành gần mức $ 1,960 và đường xu hướng thấp hơn hình tam giác.

Hỗ trợ chính hiện ở gần mức $ 1,940. Một sự phá vỡ giảm điểm rõ ràng bên dưới hỗ trợ tam giác và vùng $ 1,940 có thể dẫn giá về phía mức hỗ trợ $ 1,880 trong các phiên tới. Bất kỳ khoản lỗ nào nữa rất có thể sẽ yêu cầu kiểm tra 1.850 đô la.

Chỉ báo kỹ thuật

MACD hàng giờMACD cho ETH / USD đang dần lấy lại động lực trong vùng tăng giá.

RSI hàng giờRSI cho ETH / USD hiện đang tiến gần đến mức 50.

Mức hỗ trợ chính – $ 1,960

Mức kháng cự chính – $ 2,060


Viết một bình luận