Ethereum giảm 7% nhưng biến này có thể kích hoạt một cuộc biểu tình mới

Cập nhật thông tin mới nhất về Ethereum giảm 7% nhưng biến này có thể kích hoạt một cuộc biểu tình mới

www.newsbtc.com

21 tháng 4 năm 2020 20:00, giờ UTC

Thời gian đọc: ~ 2 m


Ethereum giảm khoảng 7% và nó đã phá vỡ vùng hỗ trợ $ 175 so với Đô la Mỹ. Giá ETH có thể điều chỉnh thêm, nhưng có nhiều hỗ trợ chính, bắt đầu từ $ 165 và $ 160.

  • Ethereum hiện đang điều chỉnh thấp hơn từ mức cao $ 185.
  • Giá được giao dịch dưới mức hỗ trợ 175 đô la chính để bắt đầu một đợt điều chỉnh giảm trong ngắn hạn.
  • Đã có sự phá vỡ bên dưới tam giác hợp đồng chính với hỗ trợ gần $ 178 trên biểu đồ hàng giờ của ETH / USD (nguồn cấp dữ liệu qua SimpleFX).
  • Cặp tiền có khả năng tìm thấy lãi suất mua mạnh gần các mức $ 165 và $ 160.

Hỗ trợ tiếp cận giá Ethereum

Sau khi vật lộn để vượt qua ngưỡng kháng cự $ 185, Ethereum bắt đầu điều chỉnh giảm so với Đô la Mỹ. Giá ETH đã phá vỡ mức hỗ trợ $ 180 và $ 175 để chuyển sang vùng giảm giá ngắn hạn.

Cũng có mức đóng cửa dưới mức trục $ 175 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Quan trọng hơn, đã có sự phá vỡ bên dưới một tam giác hợp đồng chính với hỗ trợ gần $ 178 trên biểu đồ hàng giờ của ETH / USD.

Giá Ethereum

Giá Ethereum

Cặp tiền này giảm khoảng 7% và nó đã kiểm tra mức hỗ trợ $ 165. Mức thấp được hình thành gần $ 165 và giá hiện đang hợp nhất các khoản lỗ trên $ 170. Có vẻ như Ether đang kiểm tra mức thoái lui Fib 23,6% của mức giảm gần đây từ mức cao $ 185 xuống mức thấp $ 165.

Mặt khác, mức kháng cự ban đầu là gần mức $ 173. Mức kháng cự quan trọng đầu tiên là gần mức $ 175 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Mức thoái lui Fib 50% của mức giảm gần đây từ mức cao nhất $ 185 xuống mức thấp $ 165 cũng gần mức $ 175.

Do đó, Ethereum phải phục hồi trên mức trục $ 175 và $ 178 để bắt đầu mức tăng mới. Các mức kháng cự quan trọng tiếp theo là gần mức $ 185 và $ 188.

Mất mát nhiều hơn?

Mặt khác, hỗ trợ ban đầu gần mức $ 165, có khả năng hoạt động như một vùng mua mạnh. Hỗ trợ chính tiếp theo là gần mức $ 160 (vùng đột phá trước đó).

Nếu Ethereum trượt xuống dưới mức hỗ trợ $ 160, phe bò có khả năng mất kiểm soát. Trong trường hợp giảm giá đã đề cập, giá có thể giảm xuống mức $ 152 và $ 150 trong thời gian tới.

Chỉ báo kỹ thuật

MACD hàng giờMACD cho ETH / USD hiện đang lấy đà trong vùng giảm giá.

RSI hàng giờRSI cho ETH / USD hiện đang ở dưới mức 50.

Mức hỗ trợ chính – $ 165

Mức kháng cự chính – $ 178

Hình ảnh từ unplash


Viết một bình luận