Ethereum cho thấy điểm yếu trước sự gia tăng của Bitcoin, sắp tới mục tiêu thấp hơn?

Cập nhật thông tin mới nhất về Ethereum cho thấy điểm yếu trước sự gia tăng của Bitcoin, sắp tới mục tiêu thấp hơn?

  • Những con bò đực Ethereum hiện đang cố gắng bảo vệ mức giá cao năm 2019 ở mức 364 đô la.
  • Tiền điện tử đang hình thành mô hình tam giác giảm dần trên biểu đồ 4HR.
  • Chống lại Bitcoin, ETH cho thấy sự yếu kém khi nó bắt đầu quay trở lại mức hỗ trợ tháng 9 xung quanh 0,0329 BTC.

ETH / USD – Etheruem bắt đầu hình thành tam giác giảm dần trong ngắn hạn

Các mức hỗ trợ chính: $ 364, $ 355, $ 336.
Các mức kháng cự chính: $ 390, $ 400, $ 410.

Ethereum đã giảm từ mức kháng cự $ 390 vào đầu tuần, nhưng phe bò đã bảo vệ mức giá Cao nhất năm 2019 ở mức $ 364. Thị trường hiện đang hình thành mô hình tam giác giảm dần trong ngắn hạn, có thể thấy trên biểu đồ 4HR sau:

Biểu đồ ETH / USD 4HR. Nguồn: TradingView

Nó cho thấy sàn của tam giác ở mức 355 đô la và sự phá vỡ bên dưới đây sẽ thấy Ethereum quay trở lại mức hỗ trợ 324 đô la.

Biểu đồ hàng ngày ETH / USD. Nguồn: TradingView

Dự đoán giá ngắn hạn ETH-USD

Sắp tới, nếu bên bán phá vỡ dưới 364 đô la, mức hỗ trợ đầu tiên nằm ở ranh giới dưới của tam giác giảm dần ngắn hạn ở mức 355 đô la. Bên dưới điều này, hỗ trợ bổ sung nằm ở mức $ 336, $ 330 (đường EMA 100 ngày) và $ 324 (mức thoái lui sợi 0,618). Tiếp theo là hỗ trợ ở mức 300 đô la.

Ở phía bên kia, mức kháng cự đầu tiên nằm ở biên trên của tam giác. Tiếp theo là mức kháng cự tại $ 390, $ 400, $ 410 và $ 420 (giảm .618 Fib Retracement).

Chỉ báo RSI đang dao động quanh đường giữa, điều này cho thấy thị trường đang ở trong trạng thái do dự ngay bây giờ.

ETH / BTC – Người bán đẩy lùi Hỗ trợ dưới tháng 3 năm 2019

Các mức hỗ trợ chính: 0,0329 BTC, 0,032 BTC, 0,0316 BTC.
Các mức kháng cự chính: 0,034 BTC, 0,0347 BTC, 0,0361 BTC

Ethereum cho thấy sự suy yếu ngày càng tăng so với Bitcoin sau khi nó giảm từ ngưỡng kháng cự 0,0371 BTC (giảm .618 Fib Retracement) vào đầu tuần. Tiền điện tử đã rơi vào mức hỗ trợ tháng 3 năm 2019 ở mức 0,0337 BTC vào ngày hôm qua và đã tiếp tục giảm xuống dưới đây hôm nay.

Biểu đồ hàng ngày của ETH / BTC. Nguồn: TradingView

Dự đoán giá ngắn hạn ETH-BTC

Trong tương lai, mức hỗ trợ mạnh đầu tiên nằm ở mức 0,0329 BTC (0,5 Fib Retracement). Tiếp theo là hỗ trợ thêm ở mức 0,032 BTC (giảm 1,272 Fib mở rộng), 0,0316 BTC và 0,0311 BTC (.618 Fib Retracement & EMA 100 ngày).

Ở phía bên kia, mức kháng cự đầu tiên nằm ở 0,034 BTC. Mức kháng cự bổ sung nằm ở mức 0,0347 BTC, 0,0361 BTC (Mức cao nhất trong tháng 3 năm 2019) và 0,0371 BTC (giảm 0,618 Fib Retracement).

Chỉ báo RSI nằm ngay dưới đường giữa và đang giảm, điều này cho thấy đà giảm đang gia tăng.


Viết một bình luận