Đối tác của IBM Food Trust, Rolar de Cuyo về khả năng truy xuất nguồn gốc dầu ô liu trên Blockchain

Cập nhật thông tin mới nhất về Đối tác của IBM Food Trust, Rolar de Cuyo về khả năng truy xuất nguồn gốc dầu ô liu trên Blockchain

Đối tác của IBM Food Trust, Rolar de Cuyo về khả năng truy xuất nguồn gốc dầu ô liu trên Blockchain

Viết một bình luận