Điều gì cần thực hiện trong các Quy tắc Nhà đầu tư Được Công nhận Mới của SEC

Cập nhật thông tin mới nhất về Điều gì cần thực hiện trong các Quy tắc Nhà đầu tư Được Công nhận Mới của SEC

www.coindesk.com

27 tháng 8 năm 2020 16:50, giờ UTC

Thời gian đọc: ~ 2 m


Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức thông qua các quy tắc nhà đầu tư mới được công nhận, mở rộng nhóm người Mỹ có thể đầu tư vào chứng khoán tư nhân.

Định nghĩa mới, cho phép các cá nhân có giấy phép nhất định đáp ứng định nghĩa “nhà đầu tư được công nhận”, lần đầu tiên được đưa ra để lấy ý kiến ​​công chúng vào tháng 12 năm 2019. Các nhà đầu tư được công nhận ở Hoa Kỳ – hiện bao gồm các cá nhân có giá trị ròng hơn 1 triệu đô la, thu nhập hàng năm lớn hơn 200.000 đô la hoặc các tổ chức đáp ứng các yêu cầu pháp lý nhất định – có quyền tiếp cận thị trường tài chính tư nhân mà công chúng rộng rãi hơn thì không.

Đọc thêm: Đề xuất của SEC sẽ mở rộng định nghĩa ‘Nhà đầu tư được công nhận’

Tuy nhiên, động thái này không mở rộng danh sách những cá nhân có thể tham gia vào thị trường tư nhân. Zachary Kelman, một đối tác tại Kelman Law, nói với CoinDesk ngay sau khi đề xuất được công bố vào tháng 12 rằng “những người trong cuộc ở Phố Wall” và những cá nhân tương tự có thể được hưởng lợi nhiều nhất.

Drew Hinkes, cố vấn chung tại Athena Blockchain, tương tự nói với CoinDesk vào thời điểm đó rằng cần phải rõ ràng hơn về loại thông tin xác thực nào có thể đủ điều kiện để các cá nhân trở thành nhà đầu tư được công nhận.

Hôm thứ Tư, anh ấy nói trên Twitter rằng định nghĩa mới “không có ý nghĩa”, ít nhất là cho đến bây giờ.

Ông nói với CoinDesk qua Telegram: “Việc hiện đại hóa được đề xuất sẽ bao gồm những người được cấp phép bán chứng khoán nhưng trước đây không đủ điều kiện để mua các vị trí tư nhân được công nhận.

Như trường hợp của tháng 12, khả năng thêm các chứng chỉ học thuật nhất định hoặc các chứng chỉ tương tự có thể mở rộng không gian hơn, nhưng điều này vẫn chưa được xác định chính xác.

Đọc thêm: Xem xét kỹ hơn Các đề xuất cải tiến của ‘Nhà đầu tư được công nhận’ của SEC sẽ có chút thay đổi

Thật vậy, như Hinkes đã chỉ ra, bản thân SEC cũng thừa nhận rằng định nghĩa mở rộng có thể không phát triển nhóm các nhà đầu tư được công nhận nhiều như vậy. Tài liệu được công bố hôm thứ Tư cho biết:

“Chúng tôi không kỳ vọng rằng số lượng các nhà đầu tư cá nhân đủ điều kiện mới được công nhận là đáng kể so với số lượng các nhà đầu tư cá nhân hiện đủ điều kiện tham gia vào các đợt chào bán riêng lẻ và (2) chúng tôi kỳ vọng số vốn được đầu tư bởi các nhà đầu tư cá nhân mới đủ điều kiện như vậy để có những ảnh hưởng tối thiểu đến thị trường chào bán riêng lẻ nói chung. ”

Tài liệu chỉ ra rằng hiện tại chỉ những cá nhân có chứng chỉ Series 7, 65 hoặc 82 mới đủ điều kiện.

Tuy nhiên, Hinkes cho biết động thái này vẫn còn nhiều hứa hẹn.

“Việc hiện đại hóa phản ánh sự sẵn sàng của SEC trong việc tiếp tục xem xét mở rộng thêm định nghĩa để bao gồm các chứng chỉ hoặc thông tin xác thực khác và bao gồm lời mời công chúng đưa ra đề xuất,” Hinkes nói với CoinDesk.


Viết một bình luận