Dấu hiệu giảm nhiều hơn dưới $ 3,0

Cập nhật thông tin mới nhất về Dấu hiệu giảm nhiều hơn dưới $ 3,0

www.livebitcoinnews.com

28 tháng 8 năm 2020 05:20, giờ UTC

Thời gian đọc: ~ 3 m


  • Giá EOS bắt đầu giảm từ mức cao hơn mức kháng cự $ 3.500 so với Đô la Mỹ.
  • Giá đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ $ 3.200 và nằm dưới mức trung bình động đơn giản 55 (4 giờ).
  • Có một đường xu hướng giảm quan trọng đang hình thành với mức kháng cự gần $ 3.200 trên biểu đồ 4 giờ của cặp EOS / USD (nguồn cấp dữ liệu từ Coinbase).
  • Cặp tiền có thể tiếp tục giảm xuống dưới 3.000 đô la miễn là nó dưới 3.200 đô la.

Giá EOS đang giảm và giao dịch dưới mức hỗ trợ chính so với Đô la Mỹ, tương tự như bitcoin. Giá hiện đang hợp nhất lỗ và vẫn có nguy cơ lỗ nhiều hơn.

Phân tích giá EOS

Giá EOS không thể duy trì trên mức hỗ trợ $ 3,550 và $ 3,500 so với Đô la Mỹ. Nó giao dịch dưới mức hỗ trợ $ 3,400 và $ 3,200 để chuyển sang vùng giảm giá.

Cũng có sự phá vỡ dưới mức hỗ trợ 3.000 đô la và giá đã ổn định dưới mức trung bình động đơn giản 55 (4 giờ). Nó được giao dịch ở mức thấp nhất là 2,961 đô la và nó hiện đang hợp nhất các khoản lỗ. Đã có một sự điều chỉnh tăng nhẹ trên mức $ 3.000.

EOS đã phục hồi trên mức thoái lui Fib 23,6% của mức giảm gần đây từ mức cao $ 3,435 xuống mức thấp $ 2,961. Tuy nhiên, giá đang phải đối mặt với rất nhiều rào cản ở phía tăng, bắt đầu từ $ 3.200.

Cũng có một đường xu hướng giảm quan trọng hình thành với mức kháng cự gần $ 3.200 trên biểu đồ 4 giờ của cặp EOS / USD. Đường xu hướng gần với mức thoái lui Fib 50% của mức giảm gần đây từ mức cao $ 3,435 xuống mức thấp $ 2,961.

Do đó, việc bứt phá lên trên ngưỡng kháng cự của đường xu hướng là phải bắt đầu một sự phục hồi ổn định. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần mức trung bình động đơn giản 55 (4 giờ) ở mức $ 3,350. Việc đóng cửa thành công trên mức trung bình động đơn giản 55 (4 giờ) có thể mở ra cánh cửa cho một mức tăng khá lên tới mức $ 3,550.

Ngược lại, giá có thể tiếp tục giảm xuống mức hỗ trợ $ 2,900. Việc phá vỡ rõ ràng dưới mức hỗ trợ $ 2,900 có lẽ có thể châm ngòi cho một động thái giảm liên tục đối với mức $ 2,600 và $ 2.500.

Giá EOS

Giá EOS

Nhìn vào biểu đồ, giá EOS rõ ràng đang đối mặt với một số rào cản chính gần mức $ 3.200. Do đó, giá có thể tiếp tục giảm xuống dưới 3.000 đô la miễn là nó dưới 3.200 đô la.

Các chỉ số kỹ thuật

MACD 4 giờ – MACD cho EOS / USD vẫn đang di chuyển trong vùng tăng giá.

RSI 4 giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – Chỉ số RSI hiện đang ở dưới mức 50.

Các mức hỗ trợ chính – $ 3.000 và $ 2.900.

Các mức kháng cự chính – $ 3.200 và $ 3.350.


Viết một bình luận