DAMtv – Một Chục Câu Chuyện Kinh Dị (10 Horror Stories) – OFFICIAL

Thông tin về DAMtv – Một Chục Câu Chuyện Kinh Dị (10 Horror Stories) – OFFICIAL

Truyện Kinh Dị Hàng chục (10 Truyện Kinh Dị): Là một sản phẩm của DAMtv. Bao gồm 10 câu chuyện theo phong cách creepypasta. Phim có sử dụng một số ý tưởng từ các nguồn khác. – Đăng ký kênh để xem những video mới nhất của nhóm: – Trang Facebook: – Email: DAMtivi@gmail.com

41 bình luận về “DAMtv – Một Chục Câu Chuyện Kinh Dị (10 Horror Stories) – OFFICIAL”

Viết một bình luận