Đại học thành phố Birmingham khai thác Blockchain để tạo chứng chỉ an toàn kỹ thuật số COVID-19 đầu tiên

Cập nhật thông tin mới nhất về Đại học thành phố Birmingham khai thác Blockchain để tạo chứng chỉ an toàn kỹ thuật số COVID-19 đầu tiên

Đại học thành phố Birmingham khai thác Blockchain để tạo chứng chỉ an toàn kỹ thuật số COVID-19 đầu tiên

Viết một bình luận