Công ty mẹ của OmiseGO SYNQA đã huy động được 80 triệu đô la trong Series C

Cập nhật thông tin mới nhất về Công ty mẹ của OmiseGO SYNQA đã huy động được 80 triệu đô la trong Series C

Công ty mẹ của OmiseGO SYNQA đã huy động được 80 triệu đô la trong Series C

Viết một bình luận