Chào bạn đọc. Ngày hôm nay, mình xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về mẹo vặt, kinh nghiệm không thể thiếu trong đời sống bằng bài chia sẽ Vai trò của đồng chí Trường Chinh đối với thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945

Đồng chí Trường Chinh là một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam thế kỷ XX. Ông là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người bạn đồng hành thân thiết và tin cậy.

Đừng Bỏ Lỡ
Cơ hội x100 lần tài khoản khi mua sớm MUFC Token 🎁 Giai đoạn Presale từ 3/11 – 2/12

Đồng chí Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh năm 1907 tại làng Hành Thiện, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Từ năm 1925, chàng thanh niên Thành Nam đã tham gia cuộc vận động đòi ân xá cho nhà yêu nước Phan Bội Châu. Năm 1926, ông là một trong những người lãnh đạo cuộc bãi công tưởng nhớ nhà yêu nước Phan Chu Trinh ở Nam Định. Sau khi bị đuổi học, ông ra Hà Nội tiếp tục học Cao đẳng Thương mại cho đến năm 1929.

1

Đồng chí Trường Chinh– Tổng Bí thư, Phụ trách Ủy ban Khởi nghĩa vũ trang. năm 1945.

Năm 1927, ông tham gia Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội – tổ chức tiền thân của Đảng. Năm 1929, đồng chí tham gia cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương ở Bắc Kỳ. Năm 1930, ông được cử vào Ban Tuyên truyền và Vận động của Đảng. Sau đó, đồng chí bị thực dân Pháp bắt, kết án 12 năm tù, đày lên nhà tù Sơn La. Do thắng lợi của mặt trận Bình dân Pháp và cuộc đấu tranh của nhân dân ta, đồng chí được trả tự do sau 6 năm bị giam cầm trong nhà tù khét tiếng tàn ác của thực dân Pháp. Không một phút giây nghỉ ngơi, đồng chí tiếp tục hoạt động hợp pháp, bán hợp pháp tại Hà Nội, được bầu làm Xứ ủy viên Bắc Kỳ. Nước ta cuối những năm 30 đầu những năm 40 rất nguy khốn. Chỉ trong một thời gian ngắn, ba cuộc khởi nghĩa, nổi dậy của quần chúng nhân dân đã bị thực dân Pháp nhấn chìm trong biển máu: Bắc Sơn (27-9-1940); Nam Kỳ (23/11/1940); Đô Lương (13/1/1941). Nhiều người yêu nước và nhân dân bị bắt bớ, tù đày, tra tấn và giết hại. Năm 1940, Trường Chinh được Xứ ủy Bắc Kỳ cử làm Tổng biên tập báo Giải Phóng, cơ quan ngôn luận của Xứ ủy. Tại Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

Ngày 8/2/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã bí mật về nước tại Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng). Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 tại Pác Bó, từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 5 năm 1941. Tham gia hội nghị có các đồng chí: Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt, Phùng Chí Kiên và một số đại biểu của Xứ ủy Bắc Kỳ, Trung Kỳ và đại diện hoạt động hải ngoại. Trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương có tầm quan trọng như một Đại hội Đảng, đặc biệt do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì. Hội nghị chính thức bầu Trường Chinh làm Tổng Bí thư. Hội nghị lịch sử này đánh dấu bước chuyển biến vô cùng quan trọng về đường lối chiến lược của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Tại hội nghị này, đồng chí Trường Chinh đã được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lần đầu tiên.

2

Di tích lịch sử lán Khuổi Nậm- nơi diễn ra Hội nghị Trung ương 8 (từ ngày 10-19/Tháng 5 năm 1941) quyết định con đườngphong cách lãnh đạo Cách mạng Việt Nam.

Hội nghị Phân tích tình hình thế giới trong bối cảnh cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai chống chủ nghĩa phát xít và tình hình trong nước, quần chúng nhân dân vô cùng căm thù quân xâm lược và bè lũ tay sai; khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là tập trung lực lượng cách mạng làm mũi nhọn đánh đổ phát xít Nhật và thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc.

Tổng Bí thư Trường Chinh và các đại biểu đã trực tiếp lắng nghe sự chỉ đạo sáng suốt của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc: “Trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề giải phóng dân tộc thì không đòi được độc lập, tự do cho dân tộc, không chỉ toàn thể dân tộc và dân tộc sẽ đau khổ mãi mãi, nhưng lợi ích của một số bộ phận và tầng lớp sẽ không thể phục hồi dù trong một vạn năm ”.

Tuân theo chỉ thị của Bác Hồ, đề nghị của Người là thành lập Mặt trận Dân tộc mới lấy tên là “Việt Nam Độc lập Đồng minh hội”, gọi tắt là Việt Minh. Cương lĩnh, nguyên tắc và chương trình của Việt Minh là một khối đoàn kết rất rộng rãi, từ mọi tầng lớp xã hội, mọi thành phần xã hội, tôn giáo và dân tộc. Ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc được giương cao hơn bao giờ hết. Những năm sau đó, quần chúng được khơi dậy tinh thần cách mạng, đi sâu hoạt động trong các tổ chức cứu quốc do Đảng lãnh đạo. Lúc này, phát xít Nhật và thực dân Pháp cấu kết với nhau: bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay, cướp bóc của cải nhân dân làm guồng máy chiến tranh, bắt bớ, đàn áp.

Từ tháng 8 năm 1942, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sang Trung Quốc và bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam. Toàn bộ nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng trong nước tập trung chủ yếu vào đồng chí Trường Chinh, lúc này là Tổng Bí thư. . Từ ngày 25 đến 28-2-1943, Tổng Bí thư Trường Chinh triệu tập Thường vụ Trung ương ở Võng La, Đông Anh, Phúc Yên bàn việc mở rộng Mặt trận Dân tộc Thống nhất và xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa. vũ trang. Cũng tại Hội nghị này, Thường vụ đã thông qua Đề cương văn hóa Việt Nam do đồng chí Trường Chinh trực tiếp soạn thảo. Đây là một Đề cương quan trọng đề ra con đường phát triển nền văn hóa Việt Nam. Cho đến nay, Đề cương văn hóa này vẫn còn nguyên giá trị cơ bản với 3 nguyên tắc cơ bản: dân tộc hóa, khoa học và đại chúng hóa.

Ngày 15/8/1945, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh. Quân Nhật ở Đông Dương kiệt quệ, nhận thấy thời cơ khởi nghĩa đã đến, Tổng Bí thư Trường Chinh và Ban Thường vụ triệu tập Hội nghị toàn quốc của Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc quyết định phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền. . Hội nghị toàn quốc diễn ra từ ngày 13 đến 15-8-1945 tại Tân Trào, thủ phủ vùng giải phóng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Trường Chinh. Ủy ban Khởi nghĩa được thành lập do đồng chí Trường Chinh phụ trách.

3

Đình Tân Trào, nơi diễn ra Đại hội Quốc dân., quyết định của cuộc Tổng khởi nghĩa.

Ngay sau Hội nghị toàn quốc của Đảng do Tổng Bí thư Trường Chinh chủ trì; Ngày 16/8/1945, Quốc dân Đại hội được tổ chức dưới sự chủ trì của Lãnh tụ Hồ Chí Minh tại đình Tân Trào, Tuyên Quang. Tổng Bí thư Trường Chinh thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình bày Kế hoạch Tổng khởi nghĩa của Đảng. Sau Đại hội, nhân dân cả nước vùng lên khởi nghĩa. Ngày 25/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thành công hoàn toàn. Sau này, nhớ lại khoảng thời gian mấy năm hoạt động quan trọng ấy, đặc biệt là khoảng thời gian gần 3 năm vắng bóng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc; Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người bạn thân thiết, trung thành của đồng chí Trường Chinh đánh giá cao tài năng lãnh đạo nhạy bén, quyết đoán và đúng đắn của Tổng Bí thư Trường Chinh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể lại: “Từ tháng 8-1942 đến tháng 9-1944, Bác Hồ đi vắng, lâu ngày không có tin tức, trên cương vị Tổng Bí thư, hoàn cảnh vô cùng khó khăn, đồng chí Trường Chinh đã đảm nhận trọng trách lãnh đạo phong trào và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu nhất là Người dự đoán Nhật và Pháp sẽ bắn nhau và sớm thay mặt Ban Thường vụ Trung ương soạn thảo chỉ thị: “Nhật và Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc, chỉ thị đó chỉ rõ thời cơ sắp đến, khả năng thời cơ xuất hiện và thái độ của chúng ta phải như thế nào … Chỉ thị đó có tác dụng quyết định trong quá trình ra quyết định cổ vũ, chỉ đạo của toàn Đảng. trong phong trào chống Nhật cứu nước, khi thấy thời cơ, Trường Chinh đã triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ để thống nhất các lực lượng vũ trang cách mạng. quay về nhà, thấy thời cơ đang đến, đồng chí chỉ thị cho tôi, sớm nhất là tháng 4, chậm nhất là tháng 7 liên hệ với đồng chí Trường Chinh và các đồng chí cán bộ chủ chốt trong nước để triệu tập hội nghị cán bộ. Ủy ban Trung ương, sau đó là Quốc dân Đại hội họp tại Tân Trào tháng 8 năm 1945, quyết định Tổng khởi nghĩa, thành lập Ủy ban Giải phóng dân tộc, sau này trở thành Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam.

4

Chỉ thị “Nhật và Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

Đêm 13/8/1945, Ủy ban Khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1 kêu gọi tổng khởi nghĩa … Chỉ trong hơn 10 ngày, Cách mạng Tháng Tám đã thành công trong cả nước. Đó là một sự kiện có một không hai trong lịch sử ”. Trong thời gian này, Tổng Bí thư Trường Chinh cũng đã viết nhiều bài xã luận với những lý lẽ, luận cứ hết sức sắc bén, nhạy bén, kịp thời. ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của ta.

5

Quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa phát lệnh Khởi nghĩa vào lúc 11 giờ đêm ngày 13-8-1945.

Bên cạnh Hồ Chủ tịch, do Người dẫn đầu, đồng chí Trường Chinh nổi bật như ngôi sao sáng trên bầu trời Cách mạng Tháng Tám. Tổng Bí thư 38 tuổi có phong cách của một người trí thức, cẩn trọng, nghiêm túc, tử tế, sáng tạo và thuyết phục. Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhấn mạnh: “Công lao của Trường Chinh rất to lớn, Bác Hồ là linh hồn của Cách mạng Việt Nam và sự nghiệp kháng chiến. Trên cương vị Tổng Bí thư, Trường Chinh không chỉ tập trung chỉ đạo công việc chung mà còn hết sức coi trọng chỉ đạo công tác quân sự, có nhiều hội nghị quân chính, đồng chí Trường Chinh thay mặt Trung ương trực tiếp chủ trì, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II đồng chí Trường Chinh dưới sự chỉ đạo của Bác Hồ đã hoàn thiện lý luận về con đường cách mạng Việt Nam. , con đường giải phóng dân tộc, xây dựng nền dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội … Người rất chú trọng đến phương diện xây dựng đất nước … ”.

6

Tổng Bí thư Trường Chinh (người thứ 2 bên phải)el Lễ tại Lễ nGolf độc lập ra đời nCông ước Việt Nam dân chủ Sự thanh bình, Ngày 2 tháng 9 năm 1945.

7

Đồng chí Trường Chinh(giữa) và đồng chí Phạm Văn Đồng(người đứng) và Võ Nguyên Giáp (ảnh) ngày Ngày 2 tháng 9 năm 1945).

Khi đất nước còn chìm trong máu lửa, xiềng xích nô lệ, dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh đã có nhiều đóng góp to lớn cho cách mạng, cho dân tộc, cho đất nước. vào những thời điểm cực kỳ quan trọng, góp phần xuất sắc đưa cao trào Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến thắng lợi vẻ vang. Nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cũng đã viết: “Trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng, từ năm 1941, cùng với Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, đồng chí Trường Chinh đã có nhiều quyết sách đúng đắn, sáng tạo, nhất là trong những bước ngoặt của cách mạng. . Vai trò của ông nổi bật là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc đưa Cách mạng Tháng Tám đến thành công ”.

Minh Vương

Nguồn:

– Đồng chí Trường Chinh- NXB Thông tấn, Hà Nội, 2007.

– Đồng chí Trường Chinh – người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng nước ta (Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 08/02/2007)

Tổng hợp bởi VEZ