Hi quý vị. Ngay bây giờ, chúng tôi xin chia sẽ về các chủ đề ít người biết xung quanh cuộc sống bằng bài chia sẽ “Truy tìm” nguyên nhân cái chết oan uổng của “Thần tướng” Việt Nam

Ngày 19 tháng 12 năm 2012 08:23 1553

Đừng Bỏ Lỡ

Cách Đào TRX Coin kiếm 5% mỗi ngày

Điểm: 5/5 (1 nhận xét)

Một đời hiển hách nhưng chỉ vì chống lại việc lập quốc của vua Trần Dụ Tông mà Nguyễn Chế Nghĩa đã bị sát hại. Với danh giá, phẩm giá cao, ông vẫn được nhân dân ghi công lập đền thờ và các triều đại sau này.

Từ quan về quê mở phường dạy võ.

Trong hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên – Mông lần thứ 2 và thứ 3, Nguyễn Chế Nghĩa được vua Trần phong làm tướng quân và 6 năm liền được cử đi trấn giữ các cửa ải của Lạng Sơn. Nguyễn Chế Nghĩa lập doanh trại dọc biên giới, diệt trừ giặc cướp. Ông còn thành lập các đội dân binh, giúp họ khai khẩn đất đai làm ruộng để tự túc lương thực, giao cho quân ủy quản lý. Các đội dân binh này đã cùng với quân triều đình bảo vệ vững chắc vùng biên cương.

Khi vùng biên ải yên bình, ông được vua triệu vào triều ban tước Nghĩa Xuyên, lần lượt các chức Thái úy, Thái úy. Nguyễn Chế Nghĩa ba lần được cử đi sứ nhà Nguyễn vào các năm 1302, 1321, 1331. Ông được vua và triều đình kính trọng. Vua Trần gả công chúa Nguyệt Hoa cho ông và phong ông làm Thái úy. Nguyễn Chế Nghĩa và Nguyệt Hoa có một con trai là Sùng Phúc.

Nguyễn Chế Nghĩa làm quan suốt 4 triều đại: Trần Nhân Tông (1279 – 1293), Trần Anh Tông (1293 – 1314), Trần Minh Tông (1314 – 1329) và Trần Hiến Tông (1329 – 1341). Ông lần lượt giữ chức Nội vụ Thái úy, Thái tử Nguyễn Xuyên, một thời đứng đầu văn võ, có lúc kiêm luôn chức Thượng thư bộ Lễ.

Đến cuối đời Trần Minh Tông, triều đình rối loạn, vua ham chơi không lo quốc sự, kẻ gian tham nhũng. Nguyễn Chế Nghĩa khuyên vua không được, bèn cho quan về nghỉ ở quê hương Cố Xuyên và ở Kiêu Kỵ, đất vua ban cho làm thái ấp. Ở Côi Xuyên, ông giúp dân mở mang canh tác, mở chợ ở Côi Xuyên, mở phường dạy võ cho lớp trẻ.

Ở Kiêu Kỵ, ông còn khuyến khích nông dân mở mang ruộng đồng, phát triển nghề nuôi tằm, hộ đê sông Hồng. Ông lập quán Ninh Kiều làm nơi nghỉ chân để thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên, là nơi thơ văn, ngoài ra ông còn động viên mọi người dân trong vùng giữ thuần phong mỹ tục.

Mộ Nguyễn Chế Nghĩa tại làng Hội Xuyên, thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
Mộ Nguyễn Chế Nghĩa tại làng Hội Xuyên, thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Ông bị vua Trần Dụ Tông sai người phục kích giết chết.

Khi vua Trần Hiển Tông băng hà, Trần Dụ Tông lên ngôi (1341 – 1369) khi đã củng cố được địa vị. Dụ Tông đã trả thù anh ta vì anh ta là một trong ba người phản đối việc Dụ Tông lên ngôi. Dụ Tông sai võ tướng phục kích giết chết tại quán Ninh Kiều, xã Kiêu Kỵ. Khi đó ông 76 tuổi. Mặc dù vậy, với công lao hiển hách và danh giá cao của ông, triều đình vẫn cử Bộ Lễ tổ chức tang lễ theo nghi thức vương giả và phong ông là An Nghĩa Đại Vương. Nhân dân làng Kiêu Kỵ lập đền thờ An Nghĩa Đại Vương, Nguyệt Hoa công chúa và Quận công Sùng Phúc.

Thái tử Sùng Phúc và mẹ là công chúa Nguyệt Hoa cũng cho xây dựng Phật đài bên cạnh chùa An Nghĩa Đại Vương. Sau chùa này có tên là Sùng Phúc Tự. Khi công chúa Nguyệt Hoa và con trai Sùng Phúc mất, nhân dân Kiêu Kỵ cũng đưa về thờ tại đền ở đình Kiêu Kỵ như thành thần của làng.

Đền thờ An Nghĩa Đại Vương và công chúa Nguyệt Hoa được phong 87 đạo sắc (trong đó đời vua Lê Thần Tông 30 đạo; vua Lê Huyền Tông 7; vua Lê Gia Tông 8; sắc phong. Lê Dụ Tông có 9 Đạo, vua Lê Hiển Tông có 10 đạo, vua Quang Trung 11 đạo, Cảnh Thịnh 12 đạo.

Cụm di tích trên đã được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử năm 1996.

Dương Tuấn

Tổng hợp bởi VEZ