Kính thưa đọc giả. Bữa nay, VEZ mạn phép đưa ra đánh giá chủ quan về kinh nghiệm, tin tức bằng bài chia sẽ Tổng hợp biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất năm 2021

Khi chấm dứt các loại hợp đồng kinh tế, dịch vụ phải lập biên bản thanh lý hợp đồng giữa các bên theo thỏa thuận trước đó.

Đừng Bỏ Lỡ

Nhận miễn phí 3.000.000 SHIB. Cơ hội x100 lần tài khoản với SHIB

Đối với các thỏa thuận, để xác định chính xác quyền và nghĩa vụ và dễ dàng chứng minh trong trường hợp có tranh chấp, chúng cần được lập thành văn bản dưới hình thức hợp đồng.

Và để xác định được khối lượng công việc đã hoàn thành và xác định được quyền và trách nhiệm của mỗi bên thì cần phải thực hiện biên bản thanh lý hợp đồng mẫu sau khi chấm dứt hợp đồng.

Vậy thanh lý hợp đồng là gì? Việc lập kỷ lục đó như thế nào sẽ được TBT Việt Nam giải đáp và hướng dẫn trong bài viết này.

>>> Tham khảo: Tờ khai điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

bien ban thanh ly hop dong 2

Hợp đồng thanh lý là gì?

Hợp đồng là sự thoả thuận giữa hai hoặc nhiều bên về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt nghĩa vụ dân sự.

Biên bản thanh lý hợp đồng được lập sau khi các bên đã hoàn thành công việc, cùng nhau xác nhận lại chất lượng đã đạt được, khối lượng công việc và các vấn đề phát sinh sau khi hoàn thành công việc. có chữ ký của các bên.

Theo quy định của pháp luật, thanh lý hợp đồng không có quy định cụ thể về điều kiện thanh lý. Tuy nhiên, Luật Dân sự rất tôn trọng sự thỏa thuận của các bên, các bên có thể tự do cam kết, thỏa thuận các điều khoản mà không vi phạm quy định của pháp luật.

Như vậy, vấn đề thanh lý hợp đồng phát sinh khi công việc hoàn thành khi các bên có thỏa thuận.

Hợp đồng sẽ chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

– Các bên đã hoàn thành các công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Hợp đồng chấm dứt đúng thời hạn đã thỏa thuận.

– Nếu cá nhân, pháp nhân thực hiện hợp đồng chết thì việc chấm dứt tồn tại sẽ là chấm dứt hợp đồng.

– Cá nhân, pháp nhân hủy bỏ hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện.

Hợp đồng bị chấm dứt do đối tượng của hợp đồng không còn tồn tại.

– Trường hợp chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 420 BLDS 2015 và một số trường hợp khác do pháp luật quy định.

Có bắt buộc phải ký vào biên bản thanh lý hợp đồng không?

Như đã định nghĩa ở trên, thanh lý hợp đồng là biên bản xác nhận việc hoàn thành công việc mà các bên đã thỏa thuận. Thông qua biên bản thanh lý hợp đồng, các bên sẽ xác nhận mức độ chất lượng công trình, khối lượng công việc đã hoàn thành và xác nhận nghĩa vụ của các bên sau khi chấm dứt hợp đồng.

Mỗi biên bản thanh lý hợp đồng đều có đầy đủ chữ ký của các bên. Kể từ thời điểm ký kết, hợp đồng được coi là chấm dứt, trừ các quyền và nghĩa vụ sau hợp đồng vẫn có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành hợp đồng. Pháo đài.

Mục đích và tính chất của biên bản thanh lý hợp đồng là để các bên tham gia hợp đồng xác định các quyền và nghĩa vụ đã thực hiện, đồng thời xác định các vấn đề còn tồn tại. Tại thời điểm ký hợp đồng thanh lý, các quyền và nghĩa vụ đã thực hiện sẽ chấm dứt và chỉ những vấn đề còn lại mới có hiệu lực pháp luật.

Như vậy, có thể thấy việc các bên ký vào biên bản thanh lý hợp đồng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác định quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của mỗi bên. Các bên thống nhất hợp đồng phải ký vào biên bản thanh lý thì biên bản mới có giá trị cũng như là căn cứ để xác định trách nhiệm khi có tranh chấp xảy ra.

>>> Tham khảo: Mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng cho Đảng viên mới nhất

bien ban thanh ly hop dong 3

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuẩn

Có rất nhiều loại hợp đồng hiện nay, có thể là gia công sản phẩm, dịch vụ hay xây dựng… và mỗi loại hợp đồng khi lập biên bản thanh lý sẽ có những nội dung khác nhau. Dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về một số mẫu vật biên bản thanh lý hợp đồng Phổ biến hiện nay:

Mẫu biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

Đối với biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, khi soạn thảo, các bên cần lưu ý đảm bảo các nội dung cơ bản sau:

Thông tin các bên có thỏa thuận hợp đồng: tên đơn vị; họ và tên của người đại diện theo pháp luật; địa chỉ đơn vị; số điện thoại; số giấy phép kinh doanh; mã số thuế của đơn vị; thông tin tài khoản ngân hàng.

Thời điểm nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

Nội dung biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng:

– Bên thực hiện hợp đồng bàn giao sản phẩm cho bên yêu cầu theo hợp đồng (khối lượng công việc hoàn thành tính đến ngày lập biên bản).

– Bên yêu cầu thanh toán cho người thực hiện số tiền (ghi rõ số tiền bằng số, bằng chữ và ghi rõ số tiền bao gồm cả thuế GTGT 10%), xác định phương thức thanh toán.

Phần kết luận:

– Bên nhận xác nhận đánh giá chất lượng sản phẩm nhận.

– Sau khi bàn giao và kiểm định chất lượng sản phẩm, người thực hiện đã hoàn thành nghĩa vụ của mình.

– Bên nhận thanh toán cho bên thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận trước sau khi các bên ký kết, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

Đại diện các bên ký xác nhận và ghi rõ họ tên.

>>> Xem thêm: Tất Cả Các Mẫu Đơn Mới Nhất

bien ban thanh ly hop dong 1

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

Ngoài tên nước, phương châm, tên văn bản, căn cứ lập và chữ ký của người đại diện, biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng cần có các thông tin sau:

Bên A: Công ty …………………………………………………….

Trụ sở tại:…………………………………………………………………………

Đại diện pháp lý:……………………………………………………

Giữ chức vụ: ……………………………………………………

Số điện thoại công ty: ………… Fax: …………………… ..

E-mail:……………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: …………………………………………………….

Mã số thuế doanh nghiệp: ……………………………………………………… ..

Bên B: Công ty …………………………………………………….

Trụ sở tại:…………………………………………………………………………

Đại diện pháp lý:……………………………………………………

Giữ chức vụ: ……………………………………………………

Số điện thoại công ty: ………… Fax: …………………… ..

E-mail:……………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: …………………………………………………….

Mã số thuế doanh nghiệp: ……………………………………………………… ..

Hai bên ký Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng số …………………… số ……

…………. ngày… ../… ../ …… với nội dung:

Điều 1: Bên B bàn giao công trình cho Bên A theo hợp đồng xây dựng số ……………… .. ngày …… / …… / ……

Điều 2: Phương thức thanh toán phí dịch vụ:

Bên A thanh toán cho Bên B các khoản phí sau:

Giá trị hợp đồng:…………………………………………………………………..

10% VAT: ………………………………………………………………………………………………

Giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế: …………………………………………………… ..

Phương thức thanh toán: (chuyển khoản / tiền mặt)

Điều 3:

Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B số tiền quy định tại Điều 2.

Thống nhất việc thanh lý hợp đồng xây dựng số …………… .. ngày …… / …… / …… giữa công ty ………… và công ty …………………….

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn

Cũng giống như các biên bản thanh lý hợp đồng khác, biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn cũng phải đảm bảo các nội dung sau:

– Tiêu đề, tên nước, ngày tháng năm lập biên bản và tên biên bản.

– Thông tin liên hệ cơ bản của các bên tham gia thỏa thuận hợp đồng.

– Nội dung bàn giao công việc giữa các bên.

– Thống nhất chi phí dịch vụ và phương thức thanh toán.

– Kết luận: Xác nhận thẩm định chất lượng, số lượng đã bàn giao, xác định khối lượng tồn đọng, quyền và nghĩa vụ đối với công việc dở dang (nếu có).

– Xác nhận thanh lý hợp đồng trước thời hạn vào ngày.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế

Bạn đọc khi lập biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế có thể tham khảo nội dung hợp đồng sau:

– Thông tin công ty sử dụng dịch vụ

– Thông tin về tình hình thực hiện của công ty.

– Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng (thông tin hợp đồng).

– Công trình đã hoàn thành.

– Các nhiệm vụ cần phải thực hiện.

– Nghĩa vụ của các bên đối với công việc còn lại.

– Thống nhất thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Đây là một số thông tin về biên bản thanh lý hợp đồng mẫu và hướng dẫn lập một số biên bản thông thường, nếu còn thắc mắc về việc lập biên bản chấm dứt hợp đồng, bạn có thể liên hệ 19006560 để được giải đáp.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng mới nhất

Tổng hợp bởi VEZ