Hi quý vị. , VEZ xin chia sẽ về các chủ đề ít người biết xung quanh cuộc sống qua bài chia sẽ Thông tin mới nhất về hợp đồng góp vốn đầu tư năm 2021

Trong trường hợp các công ty, đơn vị, cá nhân muốn đảm bảo quyền lợi khi tham gia góp vốn thì việc soạn thảo và hoàn thiện hợp đồng là bước không thể thiếu.

Đừng Bỏ Lỡ

Nhận miễn phí 3.000.000 SHIB. Cơ hội x100 lần tài khoản với SHIB

TBT Việt Nam chúng tôi xin dành bài viết này, để chia sẻ cùng bạn đọc về hợp đồng góp vốn đầu tư, quy định pháp luật về đầu tư và soạn thảo hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh.

>>> Tham khảo: Hợp đồng kinh tế là gì? Mẫu hợp đồng kinh tế mới nhất năm 2021

hop dong gop von 2

Hợp đồng góp vốn đầu tư là gì?

Hợp đồng góp vốn là hợp đồng có sự tham gia của nhiều bên nhằm mục đích cùng nhau góp tài sản, công sức, tiền vốn, cùng hợp tác làm một công việc. Trong cuộc sống ngày nay, hợp đồng góp vốn rất phổ biến trên thế giới Đầu tư, kinh doanh, mua bán…

Hợp đồng góp vốn đầu tư có phải công chứng không?

Hợp đồng góp vốn giữa các bên về đầu tư, theo quy định của pháp luật hiện hành, việc góp vốn mà tài sản góp vốn là quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất thì bắt buộc phải thực hiện hợp đồng góp vốn này. Công chứng. Công chứng hợp đồng góp vốn để tránh những tranh chấp phát sinh sau này.

>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn mới năm 2021

Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh mới nhất

Nội dung yêu cầu trong biểu mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư Doanh nghiệp đảm bảo những điều sau:

1 / Căn cứ soạn thảo

– Cơ sở pháp lý

– Căn cứ vào tình hình thực tế, năng lực và nhu cầu của hai bên

– Dựa trên tinh thần hợp tác trung thực và thiện chí của các bên

2 / Thông tin về thành viên góp vốn

– Tên người đại diện của bên góp vốn

– Điện thoại

– Chứng minh thư nhân dân

– Hộ khẩu thường trú

– Số tài khoản

3 / Thông tin bên nhận góp vốn

– Tên người đại diện của bên nhận góp vốn

– Điện thoại

– Chứng minh thư nhân dân

– Hộ khẩu thường trú

– Số tài khoản

3 / Điều khoản các bên thỏa thuận góp vốn:

– Mục tiêu và phạm vi hợp tác kinh doanh

– Điều khoản hợp đồng

– Mục đích góp vốn và phân phối kết quả kinh doanh

– Nguyên tắc tài chính

– Ban điều hành hoạt động kinh doanh

– Quyền và nghĩa vụ của các bên

– Điều khoản chung

– Hiệu lực của hợp đồng

4 / Một số lưu ý khi soạn thảo hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh

– Trong hợp đồng đầu tư kinh doanh phải có tên, địa chỉ, người đại diện của các bên trong hợp đồng và địa chỉ giao dịch.

– Lĩnh vực hoạt động và mục tiêu đầu tư kinh doanh

– Phân chia kết quả và nỗ lực, đóng góp của các bên trong hợp đồng

– Các bên trong hợp đồng có thể căn cứ vào mong muốn, ý chí của mỗi bên, căn cứ vào nội dung chính của hợp đồng đã được pháp điển hóa và các quy định của pháp luật dân sự để thỏa thuận các điều khoản chung của hợp đồng. đồng.

>>> Tham khảo: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng mới nhất năm 2020 được quy định như thế nào?

hop dong gop von 1

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———- o0o ——–

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Căn cứ các quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005 / QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005

Căn cứ vào tình hình thực tế, năng lực và nhu cầu của hai bên

Dựa trên tinh thần hợp tác trung thực và thiện chí của các bên

Hôm nay, ngày… .tháng …… .. lúc ……………… .., chúng tôi gồm:

Thành viên góp vốn (sau đây gọi là Bên A):

Ông bà):…………………………….

Ngày sinh:………………………..

Chứng minh nhân dân số: …… .cấp ngày ………… ..ngày ………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B)

Ông bà):……………………..

Ngày sinh:………………………..

Chứng minh nhân dân số: …… .cấp ngày ………… ..ngày ………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………

Các bên thoả thuận góp vốn theo các thoả thuận sau:

Điều 1: Mục tiêu và phạm vi hợp tác kinh doanh

  1. Mục tiêu hợp tác kinh doanh

Bên A và Bên B đồng ý hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh doanh, cùng quản lý, vận hành và chia sẻ lợi nhuận từ việc kinh doanh.

  1. Phạm vi hợp tác kinh doanh

Hai bên cùng nhau quản lý để phát triển và điều hành các hoạt động kinh doanh nhằm tạo ra lợi nhuận cùng nhau

+ Phạm vi hợp tác của Bên A

Bên A chịu trách nhiệm đàm phán hợp đồng và thanh toán

– Tuyển dụng, quản lý và đào tạo nhân sự

– Tìm kiếm, đầu tư và phát triển thương mại

+ Phạm vi hợp tác của

Bên B chịu trách nhiệm định hướng phát triển kinh doanh, quản lý chung mặt bằng kinh doanh

Điều 2: Thời hạn Hợp đồng

Thời hạn của hợp đồng: bắt đầu từ ngày… tháng… năm đến ngày… tháng… năm…

Gia hạn hợp đồng: Khi hết thời hạn, hai bên có thể thỏa thuận gia hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký hợp đồng mới tùy theo điều kiện kinh doanh của hai bên.

Điều 3: PVui vẻ chia sẻ kết quả kinh doanh và góp vốn

3.1 Vốn góp

Bên A góp vốn bằng: …..

Bên B góp vốn bằng:….

3.2 Phân bổ kết quả kinh doanh

– Chia sẻ lợi nhuận: ….

– Thời điểm phân chia lợi nhuận:….

– Trường hợp hoạt động kinh doanh bị thua lỗ: …………

Đồ vật 4: Phương pháp

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng trước hết phải được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Trong trường hợp thương lượng, hòa giải không thành thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.

Đồ vật 5: Quyền và nghĩa vụ của các bên

5.1. Qua một bên:

– Quyền của bên A: …………………….

– Nghĩa vụ của Bên A: ……………………

5.2. Mặt B:

– Quyền của Bên B: …………………….

– Nghĩa vụ của Bên B: …………………… ..

Đồ vật 6: Điều khoản chung

6.1. Hợp đồng này đã được các bên hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và chịu sự điều chỉnh của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

6.2. Hai bên cam kết thực hiện tất cả các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng.

6.3. Trong quá trình hợp tác kinh doanh nếu gặp khó khăn phải thông báo cho bên kia để cùng nhau khắc phục.

6.4. Các bên có trách nhiệm cùng quản lý và phát triển kinh doanh, đảm bảo tiến độ công việc và đạt được lợi nhuận

Được đại diện bởi một Đại diện BE

Đây là tất cả những lời khuyên về mô hình Hợp đồng góp vốn đầu tư Doanh nghiệp mới nhất mà TBT Việt Nam muốn gửi đến bạn đọc cùng tham khảo.

>>> Xem thêm: Hợp đồng là gì? Các loại hợp đồng mới nhất vào năm 2021

Tổng hợp bởi VEZ