Hello quý khách. Bữa nay, VEZ sẽ đưa ra đánh giá khách quan về các tips, tricks hữu ích phải biết bằng bài chia sẽ Thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần

Mở rộng thêm chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh luôn là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của những người hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến, marketing trong doanh nghiệp. Để thực hiện tốt chiến lược kinh doanh mà thương nhân đã vạch ra, cần nắm rõ các quy định của pháp luật về mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động kinh doanh, trong đó có quy định về thành lập địa điểm kinh doanh. kinh doanh.

Đừng Bỏ Lỡ
Cơ hội x100 lần tài khoản khi mua sớm MUFC Token 🎁 Giai đoạn Presale từ 3/11 – 2/12

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin cơ bản về thành lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể là thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần.

Lập địa điểm kinh doanh để làm gì?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 thì địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh cụ thể.

Thành lập địa điểm kinh doanh là một trong những quyền của doanh nghiệp. Tùy thuộc vào ý chí của chủ doanh nghiệp mà việc thành lập địa điểm kinh doanh có nhiều mục đích khác nhau. các hoạt động thành lập doanh nghiệp như:

– Mở rộng quy mô và phạm vi kinh doanh, mở rộng thị trường;

– Quảng bá thương hiệu;

– Tiếp cận nhiều thị trường khách hàng khác nhau;

Công ty cổ phần có được thành lập địa điểm kinh doanh không?

Theo quy định tại Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty cổ phần là doanh nghiệp.

Cũng tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 108/2018 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 78/2015 / NĐ-CP thì địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đã đăng ký. . trụ sở đã đăng ký.

Như vậy, với quy định của luật doanh nghiệp thì công ty cổ phần có quyền thành lập địa điểm kinh doanh vì công ty cổ phần là doanh nghiệp mà ngoài địa chỉ trụ sở đã đăng ký thì doanh nghiệp được phép thành lập địa điểm kinh doanh. . văn phòng Chính.

– >>>> Tìm hiểu thêm : thành lập công ty cổ phần

Các bước thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần là gì?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Nghị định 78/2015 / NĐ-CP và Khoản 9 Điều 1 Nghị định 108/2018 / NĐ-CP thì thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Soạn thảo văn bản thông báo về việc thành lập địa điểm kinh doanh của công ty cổ phần. Nội dung thông báo phải đảm bảo các nội dung chính sau:

– Mã số kinh doanh;

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên, địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt chi nhánh);

– Tên và địa chỉ địa điểm kinh doanh;

– Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

– Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu còn thời hạn hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương để chứng thực nhân thân hợp pháp của người đứng đầu địa điểm kinh doanh. kinh doanh;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Bước 2: Gửi thông báo. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thành lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi Thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Bước 3: Nhận Thông báo. Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu cấp mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Bước 4: Cập nhật thông tin địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Bước 5: Trả kết quả cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Để được hỗ trợ dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần Bạn có thể liên hệ với TBT Việt Nam theo số điện thoại 1900 6560, trân trọng kính chào!

– >>>> Tìm hiểu thêm : thay đổi đăng ký kinh doanh

Tổng hợp bởi VEZ