Hi quý vị. Ngày hôm nay, tôi xin chia sẽ về các chủ đề ít người biết xung quanh cuộc sống bằng bài chia sẽ Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT?

Tham gia BHYT, BHXH sẽ mang lại rất nhiều lợi ích và ưu đãi cho người dân. Vậy nếu bạn muốn tham gia hoặc muốn điều chỉnh thông tin tham gia của mình thì sao? Qua nội dung bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT?

Đừng Bỏ Lỡ

Nhận miễn phí 3.000.000 SHIB. Cơ hội x100 lần tài khoản với SHIB

Mục đích tham gia BHXH, BHYT

Bảo hiểm xã hội được hiểu là sự thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi người lao động bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chết. tuổi lao động hoặc chết.

Hiện nay, theo quy định của pháp luật hiện hành có hai hình thức tham gia BHXH là BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Bên trong:

Bảo hiểm xã hội bắt buộc được hiểu là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động bắt buộc phải tham gia.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức và được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, người tham gia bảo hiểm có thể lựa chọn mức đóng và phương thức đóng cho phù hợp với thu nhập và hoàn cảnh của mình. để được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Trong khi đó, BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc do Nhà nước tổ chức, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, áp dụng cho các đối tượng được pháp luật quy định để chăm sóc sức khỏe.

Như vậy, có thể thấy, BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện đều là chính sách an sinh xã hội thiết thực đối với mỗi người dân. Với việc tham gia, mọi người sẽ có thể ổn định cuộc sống khi không may gặp rủi ro. Có thể kể đến một số hỗ trợ tích cực từ BHXH, BHYT như:

– Khi ốm đau, người dân được bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hưởng chế độ ốm đau;

– Trong thời gian nghỉ thai sản, người lao động được nghỉ theo chế độ thai sản và được hỗ trợ thai sản;

– Khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động được hưởng chế độ chăm sóc, điều trị bệnh, đồng thời được hưởng các chế độ theo chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– Bất kể rủi ro trong trường hợp nào (ốm đau, thai sản, thương tật) đều được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe và được hưởng trợ cấp tương ứng;

Ngoài ra, trường hợp người tham gia BHXH bị mất việc làm, thất nghiệp nếu có đủ điều kiện theo quy định sẽ được hưởng BHTN kèm theo trợ cấp và hỗ trợ tư vấn. , giới thiệu công việc phù hợp;

Đặc biệt, sau một thời gian tham gia, nếu người lao động không còn nhu cầu tham gia BHXH nữa và thuộc trường hợp luật định thì có thể làm hồ sơ để hưởng chế độ BHXH một lần.

mau to khai tham gia dieu chinh thong tin bao hiem xa hoi bao hiem y te

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Nghị định số 146/2018 / NĐ-CP quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bao gồm:

– Người lao động và người sử dụng lao động tham gia đóng tiền;

– Người đang đóng bảo hiểm xã hội;

– Người thuộc đối tượng nộp ngân sách nhà nước;

– Người thuộc đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ chi trả;

– Người dân tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình;

– Người được người sử dụng lao động trả lương.

Theo đó, mỗi cá nhân chỉ được nhận một thẻ BHYT với một mã số thẻ duy nhất, quỹ BHYT Việt Nam chi trả một phần hoặc toàn bộ phí khám bệnh, chữa bệnh. Chi phí y tế khi khám bệnh, chữa bệnh.

Về mức hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến được xác định như sau:

100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho bộ đội, công an viên, người có công với cách mạng, thương binh, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo …

– 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người thuộc hộ cận nghèo…

– 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác

Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT?

Nếu có nhu cầu điều chỉnh thông tin hoặc muốn tham gia BHXH, BHYT, bạn có thể tham khảo mẫu tờ khai dưới đây.

Mẫu TK1-TS

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 505 / QĐ-BHXH

Ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TUYÊN NGÔN

CẢM ƠN THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

I. Áp dụng cho người tham gia không xem mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp.

[01]. Họ và tên (viết bằng chữ in hoa): ……………………. [02]. Giới tính: ……… ..

[03]. Ngày sinh:………. / ………… .. / …………. [04]. Quốc tịch:……………………….

[05]. Dân tộc:……………………….. [06]. Số CMND / CCCD / Hộ chiếu: ……………………

[07]. Điện thoại:………………………………. [08]. Email (nếu có): ……………………………………………………

[09]. Nơi đăng ký khai sinh: [09.1]. Xã: ……………………………………………… .. [09.2]. Quận:

……………………. [09.3]. Biết rõ:…………………………………

[10]. Tên của cha mẹ / người giám hộ (dành cho trẻ em dưới 6 tuổi): …………………….

[11]. Địa chỉ nhận kết quả: [11.1]. Số nhà, đường / phố, thôn / xóm: …………………… ..

[11.2]. Xã: ……………………………. [11.3]. Quận:…………………………. [11.4]. Biết rõ:…………

[12]. Kê khai Phụ lục thành viên hộ gia đình (phụ lục đính kèm) đối với người tham gia không thấy mã số BHXH và người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm mức đóng.

II. Áp dụng cho người tham gia đã có mã số BHXH và có yêu cầu đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

[13]. Số BHXH: ……………………………………………………. [14]. Điều chỉnh thông tin cá nhân:

[14.1]. Họ và tên (viết bằng chữ in hoa): ……………………. [14.2]. Giới tính: …… ..

[14.3]. Ngày sinh: …… /……….. /…………….. [14.4]. Nơi đăng ký khai sinh:

Xã …………………………………. Quận:……………………………………. Biết rõ:………………………

[14.5]. Số CMND / CCCD / Hộ chiếu: …………………………………………………….

[15]. Số tiền thanh toán: ……………………. [16]. Phương thức đóng: ……………………

[17]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: …………………………………………………….

[18]. Nội dung thay đổi, các yêu cầu khác: …………………………………………………… ..

………………………………………………………………………………………………

[19]. Tài liệu đính kèm (nếu có): …………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

…………, ngày …… tháng …… năm …………
Người khai báo

Với nội dung bài viết trên, chúng tôi đã lý giải cho bạn về Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT? Mọi thắc mắc về vấn đề này vui lòng liên hệ hotline 1900 6560 để được hỗ trợ trực tiếp.

Tổng hợp bởi VEZ