Hi quý vị. Ngay bây giờ, VEZ sẽ đưa ra đánh giá khách quan về các tips, tricks hữu ích phải biết bằng bài viết Mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh năm 2021

Khi tiến hành thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh mẫu, nhiều đối tượng gặp khó khăn. Hiểu được điều này, TBT Việt Nam hướng dẫn bạn đọc soạn thông báo này một cách nhanh chóng và chính xác trong bài viết, mời bạn đọc tham khảo:

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 49 Nghị định 78/2015 / NĐ-CP về việc thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Ngành, nghề đăng ký bổ sung, thay đổi;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

+ Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông, đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh trong trường hợp của một công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định và biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh mới nhất

Mẫu thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh hiện đang thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 02/2019 / TT-BKHĐT. Dưới đây là một mẫu bạn có thể tham khảo:

CÔNG TY ……………………..

——————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——— ***** ———

Số: …………. / TB- ………….

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

KINH DOANH

(Đổi lần thứ hai ………… ..)

Thân mến: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư …………… ..

  1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY …………………………………………………… ..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………………… ..

Do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư …………. ngày tháng

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………….

  1. Họ và tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………………………….

3Cp style = ”text-align: justify;”> Ngày sinh: …………… Dân tộc: ……………. Giới tính: ……………………

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………….

Số CMTND ……………………. Do Công an …………………… cấp ngày ………… ..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………… ..

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHƯ SAU:

  1. Các ngành nghề đã đăng ký bổ sung hoặc thay đổi:
STT Tên ngành Mã ngành (theo phân ngành của nền kinh tế quốc dân)

Doanh nghiệp cam kết:

– Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này;

…………., ngày tháng năm…..

Thông báo đính kèm:
– …………………….– ……………………………………………………
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

bo sung nganh nghe kinh doanh 4

Hướng dẫn soạn thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

đầu tiên/ Phần thông tin cơ bản về doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp dựa trên tên đã đăng ký.

Mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Thông tin này có trên hệ thống đăng ký kinh doanh hoặc trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp trước đó

Thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật

2 / Phần nội dung thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Thay đổi ngành, nghề kinh doanh đang hoạt động bằng ngành, nghề kinh doanh mới, bỏ ngành, nghề đã đăng ký và sửa đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh. Căn cứ vào nhu cầu khác nhau, việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tùy thuộc vào quyết định của doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

– Trường hợp doanh nghiệp chuyển ngành nghề kinh doanh từ ngành nghề này sang ngành nghề khác thì doanh nghiệp kê khai đồng thời tại Mục 1 và Mục 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại Mục 1; Khai báo ngành nghề kinh doanh cũ ở mục 2

– Trường hợp doanh nghiệp chuyển ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành nghề này sang ngành nghề khác nhưng không thay đổi danh mục ngành, nghề đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư này. quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Thông tư số 02/2019 / TT-BKHĐT.

Khi bỏ ngành, nghề, doanh nghiệp cần điền đầy đủ tên ngành, mã ngành, nghề mà doanh nghiệp muốn bỏ. Mã ngành và tên ngành là mã ngành cấp 4 theo Hệ thống ngành, nghề ban hành theo Quyết định 20/2018 / QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Khi đăng ký bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần điền đầy đủ tên ngành, mã ngành nghề đã đăng ký. Các chi tiết doanh nghiệp bổ sung phải đáp ứng yêu cầu luật định, đồng thời viện dẫn các quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

Các bước để thay đổi ngành kinh doanh

Khách hàng có nhu cầu chuyển đổi ngành nghề kinh doanh cần thực hiện các thủ tục sau:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn trên

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đăng ký (hoặc đăng ký trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra hồ sơ và xử lý hồ sơ của doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả xử lý hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

Trên đây là thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh mẫu cùng những thông tin liên quan khi làm thủ tục chuyển đổi ngành nghề kinh doanh TBT Việt Nam gửi tới bạn đọc. Trong quá trình đọc bài, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ 1900 6560 để được tư vấn.

Học nhiều hơn về:

– >>>>>> Mẫu điều lệ công ty TNHH

– >>>>>> Điều lệ công ty cổ phần mẫu

Tổng hợp bởi VEZ