Hi quý vị. Hôm nay, VEZ xin chia sẽ về các chủ đề ít người biết xung quanh cuộc sống qua bài chia sẽ Mẫu thanh lý hợp đồng năm 2021 như thế nào?

Việc thanh lý hợp đồng được thực hiện sau khi các bên đã hoàn thành các điều khoản và công việc theo hợp đồng đã ký kết, và việc thanh lý hợp đồng được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng.

Đừng Bỏ Lỡ

Nhận miễn phí 3.000.000 SHIB. Cơ hội x100 lần tài khoản với SHIB

Trong phạm vi bài viết này, TBT Việt Nam xin chia sẻ đến bạn đọc những quy định của pháp luật liên quan đến việc thanh lý hợp đồng và hướng dẫn soạn thảo hợp đồng. mẫu thanh lý hợp đồng dùng trong xây dựng, các công trình xây dựng.

>>> Tìm hiểu thêm: Hợp đồng hợp tác và các vấn đề liên quan

thanh ly hop dong 3

Thanh lý hợp đồng là gì?

Thanh lý hợp đồng là văn bản được ghi nhận sau khi các bên đã hoàn thành công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký kết và xác nhận lại khối lượng, chất lượng sau khi hoàn thành công việc đó.

So với các quy định của pháp luật, việc thanh lý hợp đồng có thời hạn trước đây đã được Pháp lệnh hợp đồng kinh tế đề cập đến năm 1989. Đến nay, Bộ luật dân sự không có quy định nào về khái niệm thanh lý. hợp đồng một lần nữa.

Tuy nhiên, thời hạn thanh lý hợp đồng vẫn được ghi nhận trong các văn bản pháp luật chuyên ngành, cụ thể là trong Luật Xây dựng.

Mục đích của việc thanh lý hợp đồng: Thanh lý hợp đồng sẽ giúp các bên xác định rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình, nghĩa vụ đã thực hiện đến đâu và những công việc chưa thực hiện. Nếu việc thực hiện không được hoàn thành, hợp đồng sẽ được tiếp tục. Cũng như có cơ sở để xác định hậu quả pháp lý, trách nhiệm tài sản trong quan hệ hợp đồng.

Thanh lý hợp đồng?

Các trường hợp thanh lý hợp đồng được quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 147 Luật Xây dựng 2014 và Điều 23 Nghị định 37/2015 / NĐ-CP, cụ thể:

1 / Hợp đồng đã được các bên hoàn thành;

2 / Hợp đồng xây dựng bị chấm dứt hoặc huỷ bỏ theo quy định của pháp luật.

Theo quy định, thời hạn thanh lý hợp đồng do các bên tự thỏa thuận. Trường hợp hợp đồng xây dựng sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước thì thời hạn thanh lý hợp đồng là 45 ngày, kể từ ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.

Ngoài ra, đối với các hợp đồng xây dựng quy mô lớn, việc thanh lý có thể kéo dài nhưng không quá 90 ngày.

Việc ký thanh lý hợp đồng là cần thiết, giúp hạn chế các tranh chấp phát sinh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

>>> Tham khảo: Hợp đồng nguyên tắc là gì? Thông tin bạn cần biết

thanh ly hop dong 2

Quyền và trách nhiệm của các bên sau khi ký thanh lý hợp đồng?

Quyền của các bên sau khi thanh lý hợp đồng:

+ Quyền yêu cầu thanh toán đủ giá trị hợp đồng đã giao kết trước đó;

+ Bàn giao toàn bộ vật tư, phương tiện phục vụ thi công công trình;

+ Thanh toán các chi phí phát sinh nếu có;

+ Đảm bảo chất lượng và số lượng công việc đã thực hiện.

– Trách nhiệm của các bên sau khi thanh lý hợp đồng:

+ Các bên có trách nhiệm ký vào biên bản nghiệm thu;

+ Phần nghĩa vụ còn nợ chưa thực hiện vẫn phải thực hiện;

+ Mọi hư hỏng xảy ra sau khi thanh lý sẽ được đền bù theo hợp đồng đã ký kết.

Đây là một số quyền và trách nhiệm cơ bản của các bên sau khi thanh lý hợp đồng. Nhưng quyền và trách nhiệm của mỗi bên được xác nhận trong biên bản thanh lý vẫn có hiệu lực pháp luật cho đến khi các bên hoàn thành nghĩa vụ của mình.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất

thanh ly hop dong 1

Mẫu thanh lý hợp đồng mới nhất

TBT Việt Nam xin hướng dẫn cách soạn thảo và mẫu thanh lý hợp đồng Mới nhất, được sử dụng trong công trình xây dựng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Luật Xây dựng năm 2014;

– Nghị định số 37/2015 / NĐ-CP;

– Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 01 được ký ngày 01/02/2018;

– Thỏa thuận trên nguyên tắc tự nguyện giữa các bên.

Hôm nay, ngày 18 tháng 06 năm 2020 tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần XYZ.

Chúng tôi bao gồm các bên sau:

Nhà thầu: (sau đây gọi là Bên A)

Công ty: Công ty cổ phần ABC

Địa chỉ: Đơn nguyên I, tòa nhà F5, số 112 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Mã số thuế: 0108123456

Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Bởi Ô / B: Nguyen Van A

Ngày sinh: 01/01/1967

Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân: 0107347702 cấp ngày 10/10/2010

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 16, Khu đô thị mới, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)

Công ty: Công ty cổ phần XYZ

Địa chỉ: Đơn nguyên II, Tòa nhà F4, Số 114 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0106654321

Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Bởi Ô / B: Nguyễn Văn B

Ngày sinh: 11/11/1976

Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân: 0107345501 cấp ngày 01/01/2012

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Thôn 1, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Hiện tại, các bên đã thống nhất ký hợp đồng thanh lý với các nội dung sau:

1 / Thanh lý hợp đồng xây dựng số 01 đã ký giữa hai bên;

2 / Bên A có nghĩa vụ bàn giao số lượng và chất lượng theo hợp đồng đã ký kết.

Bên B có nghĩa vụ thanh toán phần giá trị hợp đồng còn lại. Thời hạn thanh toán là 15 ngày sau khi thanh lý hợp đồng.

3 / Các cam kết khác

– Về bảo hành: Nhà thầu có trách nhiệm bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa theo quy định của hợp đồng.

Về hỗ trợ kỹ thuật theo hợp đồng.

Các bên có nghĩa vụ ký biên bản nghiệm thu hạng mục công trình sau khi thanh lý hợp đồng. Sau khi ký vào biên bản này, các bên xác nhận công việc đã hoàn thành, thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng.

4 / Biên bản thanh lý hợp đồng này, có hiệu lực kể từ ngày các bên ký.

Biên bản được lập thành hai bản, có giá trị như nhau, Bên A và Bên B mỗi bên giữ một bản.

Đại diện của Bên A Đại diện của Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Dưới đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về mẫu thanh lý hợp đồng, hy vọng sẽ giúp bạn có thêm kinh nghiệm trong quá trình ký biên bản thanh lý hợp đồng.

>>> Đọc thêm: Các mẫu hợp đồng cộng tác viên mới nhất

Tổng hợp bởi VEZ