Hello quý khách. Ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẽ về các chủ đề ít người biết xung quanh cuộc sống qua bài viết làm báo cáo với phần mềm quản lý bán hàng Sapo

Sau đây, Sapo sẽ hướng dẫn các bạn cách lập báo cáo trên Phần mềm quản lý bán hàng Sapo.

Khi đăng nhập vào hệ thống Sapo, bạn sẽ thấy thanh tính năng bên tay trái và dễ dàng nhìn thấy tính năng báo cáo.

Đừng Bỏ Lỡ

Cách Đào TRX Coin kiếm 5% mỗi ngày

Trong tính năng báo cáo được chia thành nhiều loại báo cáo cho phép bạn dễ dàng theo dõi chi tiết công việc theo tuần, tháng hoặc quý.

Nhấp vào báo cáo sẽ cung cấp cho bạn:

– Báo cáo bằng biểu đồ

– Báo cáo bán hàng: số lượng hàng đã bán

– Báo cáo công nợ: số tiền phải thu

– Báo cáo nhập hàng: số lượng hàng nhập của nhà cung cấp, hàng nhập

– Báo cáo tài chính: doanh thu, lãi lỗ

– Báo cáo kho

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Theo số liệu xuất nhập hàng hóa mỗi ngày trên hệ thống. Bạn có thể chọn ngày bạn muốn bằng thanh công cụ ngay trên báo cáo.

Nếu muốn có báo cáo giấy, bạn có thể chọn “Xuất tệp” dưới dạng PDF hoặc Excel để lưu trữ lâu dài.

Hướng dẫn chi tiết cách tạo báo cáo bán hàng trên giao diện phần mềm quản lý bán hàng Sapo

Tổng hợp bởi VEZ