Kính thưa đọc giả. , VEZ sẽ đưa ra đánh giá khách quan về các tips, tricks hữu ích phải biết bằng bài viết Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời?

Nêu đặc điểm của cuộc khởi nghĩa Yên Thế so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời? Dựa vào SGK Lịch sử lớp 8, hãy cùng Giải Ngô tìm hiểu và trả lời các câu hỏi nhé!

Nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Yên Thế là gì?

Căn cứ vào sgk Lịch sử lớp 8 trang 131, hãy cho biết nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa Yên Thế là:

Vào giữa thế kỷ 19, kinh tế dưới triều Nguyễn sa sút, nhiều nông dân ở đồng bằng Bắc Kỳ phải rời quê hương lên Yên Thế làm ăn. Họ lập làng và tổ chức sản xuất.

Khi Pháp mở rộng chiếm đóng, Yên Thế trở thành mục tiêu bình định của Pháp. Họ cướp đất, mở đồn điền, khai thác, làm đường. Điều đó dẫn đến bùng nổ cuộc khởi nghĩa Yên Thế.

Nêu đặc điểm của cuộc khởi nghĩa Yên Thế so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời?

Kể tên một số cuộc nổi dậy chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19

Theo SGK trang 133 Lịch sử lớp 8

Ở Nam Kỳ: có cuộc đấu tranh của người Thượng, người Khơme, người Xtiêng.

Ở miền Trung: có cuộc đấu tranh do Hà Văn Mão (Mường) và Cầm Bá Thước (Thái) lãnh đạo.

Ở Tây Nguyên: các tù trưởng như Netrang Gu. Ama Côn, Ama Giohao v.v … kêu gọi nhân dân rào làng đấu tranh từ năm 1889 đến năm 1905.

Ở phía tây Bắc:

  • Đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Mông … đã tề tựu dưới ngọn cờ của Nguyễn Quang Bích. Nguyễn Văn Giáp, lập căn cứ kháng chiến chống Pháp ở Lai Châu, Sơn La và hoạt động ở lưu vực sông Đà.
  • Cuộc đấu tranh của nhân dân Thái do Đèo Văn Trì, Nông Văn Quang, Cầm Văn Thanh lãnh đạo.
  • Cuộc đấu tranh của dân tộc Thái ở Sơn La.
  • Cuộc đấu tranh của người Mông ở Hà Giang.

Ở vùng Đông Bắc Bắc Kỳ: nổ ra phong trào của người Dao, người Hoa, tiêu biểu nhất là nghĩa quân của Lưu Kỳ.

Nêu đặc điểm của cuộc khởi nghĩa Yên Thế so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời?

Nêu đặc điểm của cuộc khởi nghĩa Yên Thế so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời?

Theo SGK trang 131, 132 SGK Lịch sử lớp 8 để so sánh, nhận xét rằng cuộc khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời:

Mục tiêu: bảo vệ làng xã, cuộc sống của mình chứ không phải khôi phục chế độ phong kiến, bảo vệ ngai vàng như các cuộc nổi dậy cùng thời.

Lãnh đạo: Không chỉ có văn nhân, mà còn là những người nông dân với những phẩm chất đặc biệt (điển hình là Hoàng Hoa Thám): căm thù đế quốc, phong kiến, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, trung thành với lợi ích của những người cùng cảnh ngộ, hết mực yêu thương nghĩa quân.

Lực lượng tham gia: là những người nông dân cần cù, chất phác, yêu đời.

Lĩnh vực hoạt động: Khởi nghĩa Yên Thế nổ ra ở vùng trung du miền núi Bắc Kỳ.

Về đánh: Nghĩa quân Yên Thế có lối đánh linh hoạt, cơ động, cầu hòa khi cần thiết.

Thời gian hiện tại: Cuộc khởi nghĩa kéo dài 30 năm, gây cho địch nhiều tổn thất.

Nghĩa: Khởi nghĩa Yên Thế tiêu biểu cho tinh thần quật khởi của nông dân, có tác dụng làm chậm quá trình xâm lược và bình định vùng trung du miền núi phía Bắc của thực dân Pháp.

Thiên nhiên: là một phong trào yêu nước, không thuộc phong trào Cần Vương.

Nêu đặc điểm của cuộc khởi nghĩa Yên Thế so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời?

Em nghĩ gì về phong trào kháng chiến chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19?

Theo SGK trang 133 Lịch sử lớp 8, em nhận xét về phong trào kháng chiến chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19 như sau:

Thời gian: Phong trào kháng chiến chống Pháp của đồng bào miền núi tuy nổ ra sau đồng bằng nhưng vẫn tồn tại và kéo dài trong thời gian dài.

Tỉ lệ: đã diễn ra rộng khắp ở miền Nam, miền Trung, Tây Nguyên, Tây Bắc, …

Nghĩa: Phong trào đấu tranh của đồng bào miền núi đã trực tiếp góp phần làm chậm quá trình xâm lược và bình định của thực dân Pháp.

Nguyên nhân thất bại: Hoạt động đơn lẻ, thiếu liên kết nên rất dễ bị phá hoại.

Nêu đặc điểm của cuộc khởi nghĩa Yên Thế so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời?

Qua bài soạn trên đây chắc các bạn cũng đủ hiểu bài 27 Lịch sử lớp 8 rồi phải không? Câu hỏi cuộc khởi nghĩa hòa bình có đặc điểm gì so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời Giaingo đã giải đáp cụ thể nhất cho các bạn!

Nếu bạn cảm thấy bài viết hay, hãy theo dõi Giai Ngô trong những bài viết tiếp theo nhé.

Tổng hợp bởi VEZ