VEZ chào đọc giả. , VEZ mạn phép đưa ra đánh giá chủ quan về kinh nghiệm, tin tức qua nội dung Hướng dẫn đăng ký chữ ký số với cơ quan thuế

TBT thường xuyên nhận được yêu cầu về hướng dẫn đăng ký chữ ký số với cơ quan thuế Trong quá khứ. Vì vậy, chúng tôi thực hiện bài viết nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo khi thực hiện thủ tục.

Đừng Bỏ Lỡ

Nhận miễn phí 3.000.000 SHIB. Cơ hội x100 lần tài khoản với SHIB

Theo quy định tại Mục 2 Nghị định số 130/2018-NĐ / CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, thủ tục đăng ký chữ ký số cụ thể như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng để đăng ký chữ ký số. Hiện nay, trên thị trường có khoảng 12 nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (VNPT, Viettel, Bkav Ca, FPT, …).

Bước 2: Doanh nghiệp xác lập hợp đồng cung cấp dịch vụ chữ ký số với tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Bước 3: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ đơn đề nghị cấp chứng thư số theo mẫu của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và hồ sơ, bộ tài liệu bao gồm:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao có công chứng.

+ Bản sao có công chứng giấy phép (Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện, Chứng chỉ hành nghề, Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, văn bản xác nhận hoặc các mẫu văn bản khác có tính chất cấp phép cho doanh nghiệp hoạt động ngành, nghề có điều kiện theo quy định của pháp luật) và phải có bản gốc để đối chiếu.

+ Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp.

+ Bản sao giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác).

chu ky so 4

Ghi chú: Trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân khác đăng ký chữ ký số cho doanh nghiệp thì phải có:

+ Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho cá nhân trực tiếp đăng ký.

+ Bản sao hợp lệ giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền (Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác).

Bước 4: Bước tiếp theo trong hướng dẫn đăng ký chữ ký số với cơ quan thuế, Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền nộp trực tiếp cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Bước 5: Tạo khóa và phân phối khóa cho người đăng ký. Doanh nghiệp có thể tự tạo cặp khóa hoặc yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tạo cặp khóa riêng. Trường hợp doanh nghiệp tự tạo cặp khóa, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cần đảm bảo doanh nghiệp đã sử dụng thiết bị theo đúng tiêu chuẩn quy định để tạo và lưu trữ cặp khóa. .

Bước 5: Cấp chứng thư số cho người đăng ký. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp chứng thư số cho thuê bao sau khi kiểm tra các nội dung sau: Thông tin trong hồ sơ cấp chứng thư số của thuê bao là chính xác; Khóa công khai trên chứng chỉ số sẽ được cấp là duy nhất và cùng cặp với khóa riêng của tổ chức, cá nhân yêu cầu chứng chỉ số.

Bước 6: Nhận kết quả. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số bàn giao chữ ký số cho doanh nghiệp và hướng dẫn cách sử dụng.

Bước 7: Cấp hóa đơn và thanh toán phí dịch vụ đăng ký chữ ký số cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Ghi chú: Việc đăng ký chữ ký số với cơ quan thuế sẽ do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số thực hiện. Đây là một phần của gói dịch vụ đăng ký chữ ký số giữa doanh nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ đăng ký chữ ký số.

Mọi ý kiến ​​về bài viết hướng dẫn đăng ký chữ ký số với cơ quan thuếXin vui lòng liên hệ với TBT Việt Nam theo số điện thoại 1900 6560, trân trọng kính chào!

Tổng hợp bởi VEZ