Kính thưa đọc giả. , VEZ xin chia sẽ về các chủ đề ít người biết xung quanh cuộc sống với nội dung Hồ Quý Ly và những cải cách kinh tế lớn

07/12/2012 16:25 1850

Đừng Bỏ Lỡ

Cách Đào TRX Coin kiếm 5% mỗi ngày

Điểm: 0/5 (0 nhận xét)

Hồ Quý Ly được coi là nhà cải cách kinh tế lớn. Những cải cách của ông về bản chất là toàn diện, với những chính sách đi trước thời đại.

Phát hành tiền giấy

Sử sách ghi “mùa hạ tháng 4 năm Bính Tý (1396), bắt đầu phát tiền giấy Thông Bảo Hội chép. Sau khi in xong, lệnh cho dân chúng đổi, cứ 1 đồng đổi 2 đồng tiền giấy. Định dạng: Chú thích 1 .Quan chức vẽ rồng, 5 đồng vẽ phượng hoàng, 3 đồng tiền vẽ kỳ lân, 2 tờ tiền vẽ rùa, 1 tờ tiền vẽ mây, tờ 30 đồng vẽ sóng, tờ 10 đồng vẽ rồng. Tịch thu đất đai, tài sản. Không được sử dụng hoàn toàn. tiền đồng, không được lén lút sử dụng, tất cả sẽ thu vào kho Áo Trì ở kinh đô và cai quản các nước, kẻ nào phạm vào tội trên ”.

Tiền giấy lần đầu tiên xuất hiện ở nước ta là một sự thay đổi lớn, đáp ứng yêu cầu trao đổi thuận tiện trên thị trường, thuận tiện cho thương nhân buôn bán đi xa, dễ vận chuyển, gửi bớt một chút. tiền ở các thị trấn. Mặt khác, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước và nhu cầu sử dụng đồng để chế tạo vũ khí chuẩn bị đánh giặc ngoại xâm.

Các loại vũ khí thời nhà Hồ được cải tiến (ảnh minh họa).

Cải tiến vũ khí thời nhà Hồ (ảnh minh họa)

Sửa đổi các quy định của quan

Việc sửa đổi quy chế hành chính được Hồ Quý Ly đặt ra vào tháng 4 năm Đinh Sửu (1397), ba tháng sau khi quyết định xây thành An Tôn. Các sửa đổi bao gồm:

Đổi tên một số đường: Thanh Hóa – Thành Đô; Quốc Oai – Quảng Oai; Đà Giang – Thiên Xương; Nghệ An – Lâm An; Trường Yên – Thiên Quân; Lạng Giang – Lạng Sơn; Diễn Châu – Vọng Giang; Tân Bình – Tây Bình.

Quy định về các chức vụ của các Tổng đốc đã nhậm chức ngoài: Lo đặt các chức Tiết độ sứ, Phó sứ; Chính phủ bổ nhiệm Tổng đốc phủ sứ kiêm Phó chủ tịch phủ Tiết độ sứ; Châu đặt chức Án sát, Án sát; Huyện đặt chức quan chỉ huy, tham mưu trưởng để cai trị. Tiết độ sứ nhiếp chính, Châu nhiếp chính; Thống đốc của quận nhiếp chính, và đặt các đô đốc, thống trị, thống đốc, thống đốc và quận trưởng để chăm sóc họ. Đặt các chức giáo thụ, đăng cơ ở các tỉnh, trấn.

Bãi bỏ các đồn xã Đại đội, đại đội, đồn biên phòng vẫn theo quy định cũ. Việc bãi bỏ quan xã nhằm giảm số lượng cán bộ xã (cụ Hán từ lớp 5 trở lên, xã Tiên Tú từ lớp 6 trở xuống) chắc chắn là một con số không hề nhỏ và là gánh nặng cho người dân. cung cấp. phục vụ trong thời kỳ khó khăn cuối thời Trần.

Chính sách thời hạn

Chính sách này được ban hành vào năm Đinh Sửu (1397), đến năm sau được lặp lại và bổ sung: “Lại lệnh cho dân chúng ghi rõ họ tên, điền vào. 5 năm. Lĩnh vực nào không khai báo cam kết sẽ bị lấy làm quan ”.

Chính sách hạn điền của Hồ Quý Ly nhằm nhiều mục tiêu: Trước hết là đánh vào tiềm lực kinh tế, tiếp đến là nhân lực của tầng lớp quý tộc vốn là đối thủ của ông. Tiếp theo là hạn chế quyền sở hữu lớn về ruộng đất của giai cấp địa chủ. Phần đất dôi ra được chuyển sang trang viên do nhà nước quản lý và sử dụng.

Rõ ràng từ những chính sách lớn được ban hành và thực hiện sau khi Nghệ Tông mất cho đến năm 1400, rõ ràng Hồ Quý Ly đã không dừng lại: Đó là trừ bỏ những vương tôn quý tộc hèn mọn, lộng quyền, củng cố xây dựng. một chế độ quân chủ mạnh mẽ và tích cực chuẩn bị cho nguy cơ xâm lược sắp xảy ra.

Từ năm 1400, với tư cách là người đứng đầu bộ máy nhà nước quân chủ, Hồ Quý Ly được toàn quyền hành động để thực hiện các chính sách mà mình đã và sẽ ban hành.

Hồ Quý Ly được coi là nhà cải cách kinh tế lớn. Những cải cách của ông về bản chất là toàn diện, với những chính sách đi trước thời đại. Nhưng tiếc thay vì tội giết vua và hơn 300 quan lại nhà Trần nên bị dân chúng căm ghét, không ủng hộ. Khi giặc Minh sang xâm lược, vì không gom được toàn dân đánh giặc, cha con ông bị bắt đem về Tàu.

Dương Tuấn

Tổng hợp bởi VEZ