Chào bạn đọc. , tôi xin chia sẽ về các chủ đề ít người biết xung quanh cuộc sống bằng bài viết Công ty TNHH có tư cách pháp nhân không?

Công ty TNHH có tư cách pháp nhân không?? Điều này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu thành lập doanh nghiệp, hoặc từ các đối tác đang muốn giao dịch với công ty.

Đừng Bỏ Lỡ
Cơ hội x100 lần tài khoản khi mua sớm MUFC Token 🎁 Giai đoạn Presale từ 3/11 – 2/12

Bài viết này do TBT Việt Nam thực hiện nhằm giải đáp những băn khoăn trên cho bạn đọc.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn là một trong những loại hình doanh nghiệp được luật doanh nghiệp thừa nhận, bao gồm công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp; thành viên của công ty có thể là tổ chức hoặc cá nhân; số lượng thành viên không quá 50 người; các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có các đặc điểm sau:

+ Về thành viên công ty, thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty.

+ Về tư cách pháp nhân: công ty TNHH 2 thành viên trở lên có tư cách pháp nhân

+ Về trách nhiệm tài sản: chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính và các khoản nợ bằng tài sản của công ty. Các thành viên chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ về các khoản nợ và tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.

+ Về chuyển nhượng vốn, phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác. Việc chuyển nhượng tuân theo quy định của pháp luật.

+ Về huy động vốn, công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phiếu, được quyền phát hành trái phiếu

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có các đặc điểm sau:

+ Về chủ sở hữu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu

+ Về tư cách pháp nhân: Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân

+ Về trách nhiệm tài sản: công ty chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính và các khoản nợ bằng tài sản của công ty. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ về các khoản nợ và tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp.

+ Về chuyển nhượng vốn, chủ sở hữu được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác. Việc chuyển nhượng phải tuân theo các quy định của pháp luật. Một số trường hợp nhất định có thể thay đổi mô hình công ty.

+ Về huy động vốn, công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phiếu, phát hành trái phiếu.

cong ty tnhh 1 e1594719058972

Điều kiện để có tư cách pháp nhân theo quy định

Từ việc làm rõ khái niệm và đặc điểm của công ty TNHH, để trả lời Công ty TNHH có tư cách pháp nhân không? chúng ta cần làm rõ các điều kiện để một tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.

Địa vị pháp lý là việc nhà nước thừa nhận tính hợp pháp của sự tồn tại, tổ chức các hoạt động của nhà nước và xác nhận các quyền và nghĩa vụ của nhà nước theo quy định của pháp luật.

Pháp nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 là tổ chức có đủ các điều kiện sau đây: được thành lập theo quy định của pháp luật, có cơ cấu tổ chức hợp pháp, có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình; nhân danh mình độc lập tham gia các quan hệ pháp luật.

Công ty TNHH có tư cách pháp nhân không?

Xét các điều kiện để được công nhận là pháp nhân, có thể thấy công ty TNHH đã đáp ứng đầy đủ các yếu tố sau:

Thứ nhất, được thành lập theo quy định của pháp luật, điều kiện này là yêu cầu bắt buộc khi thành lập công ty, cần thực hiện các thủ tục và đăng ký theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, có cơ cấu tổ chức hợp pháp, điều kiện này đòi hỏi công ty TNHH phải có cơ cấu tổ chức theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, tham gia vào các quan hệ pháp luật với danh nghĩa của mình, công ty TNHH có thể giao kết các hợp đồng, giao dịch, là nguyên đơn, bị đơn trong việc giải quyết các vụ án tại Tòa án … với danh nghĩa của mình.

Thứ tư, tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình. Khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu hoặc các thành viên góp vốn đã góp phần hình thành tài sản của công ty. Trong quá trình hoạt động và phát triển, công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm bằng tài sản của công ty. Trong trường hợp công ty phá sản, tài sản của công ty sẽ được sử dụng để giải quyết mà không ảnh hưởng đến tài sản cá nhân của chủ sở hữu hoặc các thành viên trong công ty.

Công ty TNHH có tư cách pháp nhân từ khi nào?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Như vậy, kể từ thời điểm này công ty TNHH có thể nhân danh mình xác lập các giao dịch.

Được công nhận và có tư cách pháp nhân là điều quan trọng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nói riêng và các tổ chức kinh doanh khác nói chung; Vì địa vị pháp lý này giúp tổ chức, doanh nghiệp nhân danh mình thực hiện các hợp đồng, giao dịch, là chủ thể của các quan hệ pháp luật.

Ngoài các câu hỏi: Công ty TNHH có tư cách pháp nhân không? Quý khách hàng có những thắc mắc khác liên quan đến công ty TNHH vui lòng liên hệ với TBT Việt Nam qua số điện thoại 1900 6560, trân trọng nhất!

Tổng hợp bởi VEZ