Hello quý khách. Ngày hôm nay, tôi xin chia sẽ về các chủ đề ít người biết xung quanh cuộc sống với nội dung Có bắt buộc phải thành lập chi nhánh không?

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước thường có xu hướng thành lập chi nhánh để mở rộng sản xuất kinh doanh và thu hút khách hàng. Tuy nhiên, nhiều người băn khoăn và thắc mắc rằng theo quy định của pháp luật, các doanh nghiệp Có bắt buộc phải thành lập chi nhánh không?

Đừng Bỏ Lỡ

Nhận miễn phí 3.000.000 SHIB. Cơ hội x100 lần tài khoản với SHIB

Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ đến bạn đọc những nội dung liên quan đến câu hỏi Có bắt buộc phải thành lập chi nhánh không?

Chi nhánh là gì?

Định nghĩa chi nhánh là gì được quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. ”

Như vậy, có thể thấy chi nhánh là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, chi nhánh được thành lập nhằm mục đích mở rộng quy mô, thị trường kinh doanh, thu hút thêm khách hàng cho doanh nghiệp, chi nhánh thực hiện các chức năng: đại diện theo ủy quyền kinh doanh. Chi nhánh không có tư cách pháp nhân.

Pháp luật cho phép doanh nghiệp được thành lập một hoặc nhiều chi nhánh trên địa bàn theo địa giới hành chính. Tuy nhiên, khi thành lập chi nhánh, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt chi nhánh.

Ví dụ: Doanh nghiệp X đóng tại Bắc Ninh thì có thể đặt chi nhánh tại một hoặc nhiều địa điểm trên địa bàn các quận, huyện của Thành phố Hà Nội. Do đó, Doanh nghiệp X gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi thành lập chi nhánh.

co bat buoc thanh lap chi nhanh khong

Có bắt buộc phải thành lập chi nhánh không?

Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020:

Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp được đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn theo địa giới hành chính.

Cùng với đó, theo quy định tại Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp có quyền tự chủ kinh doanh, lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn và hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô, ngành nghề kinh doanh.

Do đó, có thể hiểu việc thành lập chi nhánh được pháp luật quy định là quyền của doanh nghiệp, nhưng khi đã xác định là quyền thì doanh nghiệp có thể thực hiện hoặc từ chối thực hiện quyền của mình.

Vì vậy, về nguyên tắc, việc quyết định thành lập chi nhánh để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh là quyền của doanh nghiệp trên cơ sở nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy, qua việc đưa ra các quy định của pháp luật và phân tích như trên, chúng tôi xin khẳng định lại một lần nữa rằng doanh nghiệp không phải thành lập chi nhánh mà căn cứ vào nhu cầu sản xuất kinh doanh của mình. Doanh nghiệp có quyền quyết định thành lập chi nhánh hay không.

Mối quan hệ giữa chi nhánh và xí nghiệp là gì?

Như đã phân tích ở trên, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, thực hiện các chức năng do doanh nghiệp ủy quyền. Do đó, giữa chi nhánh và doanh nghiệp có mối quan hệ mật thiết với nhau, có thể xem xét qua các khía cạnh sau:

Thứ nhất: Về đặt tên chi nhánh

Căn cứ Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Tên chi nhánh phải bao gồm tên doanh nghiệp và cụm từ “Chi nhánh”. Tên chi nhánh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh. Theo quy định này, thành phần của tên chi nhánh sẽ bao gồm các yếu tố sau: Cụm từ “Chi nhánh”; Loại hình kinh doanh; Tên riêng của doanh nghiệp.

Ví dụ: Chi nhánh công ty cổ phần thành viên X; Chi nhánh của Y. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thứ hai: Về ngành nghề kinh doanh

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, các chi nhánh bắt buộc phải tuân thủ ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trường hợp chi nhánh kinh doanh ngành, nghề khác với doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải làm thủ tục bổ sung ngành, nghề.

Thứ ba: Nghĩa vụ thuế

Theo Khoản 5 Điều 8 Nghị định 01/2021 / NĐ-CP quy định: “Mã đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp được cấp cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Mã này đồng thời là mã số thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện ”.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân. Khi đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương pháp hạch toán, bao gồm: Hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc.

Hạch toán độc lập có thể hiểu là toàn bộ các hoạt động tài chính, bao gồm cả các khoản nợ thuế phát sinh tại chi nhánh được ghi sổ kế toán tại đơn vị, tự kê khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Đối với hạch toán phụ thuộc, chi nhánh phải thống kê, tổng hợp các giấy tờ gửi doanh nghiệp để kê khai, quyết toán thuế.

Tùy theo hình thức hạch toán đăng ký mà chi nhánh có thể tự kê khai thuế hoặc doanh nghiệp tự kê khai.

Vì vậy, trong mối quan hệ về nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp và chi nhánh cũng có mối quan hệ với nhau thông qua hình thức hạch toán phụ thuộc.

Tóm lại, pháp luật không bắt buộc doanh nghiệp phải thành lập chi nhánh, mà việc thành lập chi nhánh là quyền của doanh nghiệp. Tùy theo nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp có thể thành lập chi nhánh.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, chi nhánh không có tư cách pháp nhân, thực hiện các chức năng theo ủy quyền của doanh nghiệp, chi nhánh không được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh trái với doanh nghiệp. Chi nhánh có mối quan hệ mật thiết với doanh nghiệp.

Trên đây là những nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc liên quan đến câu hỏi Có bắt buộc phải thành lập chi nhánh không? Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Có bắt buộc phải thành lập chi nhánh không? Bạn đọc vui lòng liên hệ để được tư vấn trực tiếp. Cảm ơn bạn!

Tổng hợp bởi VEZ