Xin chào đọc giả. , mình xin chia sẽ về các chủ đề ít người biết xung quanh cuộc sống bằng bài viết Chuyện ít biết về “Thần tướng” của Việt Nam khiến kẻ thù khiếp sợ

15/12/2012 21:19 1485

Đừng Bỏ Lỡ

Cách Đào TRX Coin kiếm 5% mỗi ngày

Điểm: 5/5 (1 nhận xét)

Một mình một ngựa, một ngọn giáo, Nguyễn Chế Nghĩa xông thẳng vào quân Nguyên – Mông mà chém giết, khiến kẻ thù khiếp sợ, phải tôn ông làm thần tướng.

Thành thạo võ thuật

Thời Trần, ở Trại Bài, huyện An Định, phủ Thiệu Thiên, Thanh Hóa có ông Định Thiện. Do cuộc sống khó khăn, ông rời quê hương đến lập nghiệp tại thôn Mỹ Long, xã Cố Xuyên, huyện Trường Tôn, trấn Hải Dương (nay là xã Nghĩa Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để làm ăn. trực tiếp. Tại đây, Đình Thiện đổi họ Nguyễn và nên duyên vợ chồng với bà Hoàng Thị Nguyên. Họ sinh được một người con trai tên là Nguyễn Chế Nghĩa vào năm Thiệu Long thứ 7 (1265).

Nguyễn Chế Nghĩa là người có tài năng thiên bẩm, chí lớn từ nhỏ, vừa giỏi văn vừa giỏi võ. Ngay từ thuở thiếu thời, Nguyễn Chế Nghĩa đã sống đầy nghĩa khí: “Đã là người / Phải mang chí lớn, bù non sông / Cứu đời bằng hai chữ trung – trung / Để tên gắn với nước”.

Ông thông thạo võ nghệ, sử dụng được nhiều binh khí, có tài đánh trận, dân gian gọi như vậy.

Năm Thiệu Bảo thứ 6 (1284), khi vừa tròn 20 tuổi, vua Nguyên Mông cử Thái tử Thoát Hoan sang xâm lược Đại Việt lần thứ hai. Nguyễn Chế Nghĩa xin tòng quân đánh giặc. Ông đã vượt qua tất cả các cuộc thi võ thuật cũng như việc sử dụng binh lính. Tiết chế Quốc công Hưng Đạo Vương khen: “Ông không kém Phạm Ngũ Lão, lại thêm một tướng tài”, liền phong ông làm tướng tiên phong.

Đền thờ danh tướng Nguyễn Chế Nghĩa.
Đền thờ danh tướng Nguyễn Chế Nghĩa.

Quân Nguyên – Mông khiếp sợ, gọi ông là thần tướng.

Khi quân Nguyên – Mông tràn qua biên giới, Quốc công dẹp yên, phong Nguyễn Chế Nghĩa làm tướng quân, giao cờ cùng tướng Phạm Ngũ Lão đem 3.000 quân chặn giặc ở đèo Nội Bàng, Nữ Nhi (Bắc Giang). đối với kẻ thù. Kỳ Cấp (Lạng Sơn). Ông giao chiến với Trương Bang Phi, Áo Xích Lô là hai danh tướng kiệt xuất của nhà Nguyên – Mông. Nguyễn Chế Nghĩa một mình một ngựa, cầm giáo xông thẳng vào quân giặc mà tử trận. Anh ta đã gây ra nỗi kinh hoàng và mang đến cái chết cho những kẻ xâm lược. Họ sợ hãi khi gọi anh ta là một vị thần. Sau đó Nguyễn Chế Nghĩa được lệnh rút về Lộ Hương tham gia các trận đánh không cho địch tiến nhanh về kinh thành Thăng Long.

Khi vua Trần ra lệnh cho triều đình và dân chúng rút khỏi kinh thành để thực hiện kế sách “vườn không nhà trống”, Nguyễn Chế Nghĩa được giao nhiệm vụ ở lại tổ chức dân binh sau lưng địch. Ban ngày ông lãnh đạo nhân dân chống giặc, giết dân cướp của. Đến đêm, ông đem quân tấn công vào trại giặc. Ông lập mặt trận bí mật từ làng Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm đến Cư Xá, Hải Dương để ngăn giặc đánh vào Lò Hồng. Ông chỉ huy trận phục kích địch ở cánh đồng cạnh rừng đay ở làng Kiêu Kỵ, diệt 300 tên địch, không một tên nào sống sót, chạy về kinh thành Thăng Long.

Khi quân ta chuẩn bị phản công, Nguyễn Chế Nghĩa được lệnh của Quốc công trấn thủ, phối hợp với quân của Trung Thành Vương phá đồn Giang Khẩu ở ngoại thành Thăng Long. Nguyễn Chế Nghĩa và tướng Trần Nhật Duật chỉ huy nghĩa quân và thủy quân mai phục địch trên sông Thiên Đức (sông Đuống) truy lùng quân giặc, giết hàng vạn tên.

Kết thúc cuộc kháng chiến chống Nguyên – Mông lần thứ hai, Nguyễn Chế Nghĩa được vua Trần phong làm Tả tướng quân.

Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên – Mông lần thứ ba (1287 – 1288), Quốc công Tiết chế phong Nguyễn Chế Nghĩa làm tướng tiên phong, cùng hai ông Hùng Thắng và Huyền Du làm phó tướng tiên phong. Ông đem quân đến Yên Hưng (nay là Quảng Yên, Quảng Ninh), rồi đem quân đến cửa Nội Bàng, chém chết tướng giặc là Trương Quán. Khi hay tin Thoát Hoan bỏ chạy theo đường núi chứ không phải theo sông Bạch Đằng, vua sai ba người trấn giữ ải Nam Quan, Chi Lăng để đánh lui Trương Bằng Phi và Áo Xích Lô. Sau đó, anh đã chiến đấu hơn 20 trận nữa. Tiếp đó, Nguyễn Chế Nghĩa nhận lệnh đem quân đi chặn giặc ở Vạn Kiếp, Lục Nam.

(Còn nữa)
Dương Tuấn

Tổng hợp bởi VEZ