Chào bạn đọc. Ngay bây giờ, VEZ xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về mẹo vặt, kinh nghiệm không thể thiếu trong đời sống qua bài viết Chính sách kinh tế mới tác động đến nền kinh tế nước Nga như thế nào?

Chính sách Kinh tế Mới đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga như thế nào? Cùng Giai Ngô tìm hiểu và trả lời một số câu hỏi trong SGK Lịch Sử 11 nhé.

Nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới là gì? Chính sách Kinh tế Mới đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga như thế nào? Giai Ngô sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của bạn đọc và hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong SGK Lịch Sử 11.

Đừng Bỏ Lỡ

Nhận miễn phí 3.000.000 SHIB. Cơ hội x100 lần tài khoản với SHIB

Chính sách Kinh tế Mới đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga như thế nào?

Chính sách Kinh tế Mới đã có tác động lớn đến nền kinh tế Nga. Trong thời gian ngắn, chính sách kinh tế mới đã góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, công nghiệp và thương mại phát triển nhanh chóng. Đặc biệt:

 • Nông nghiệp: Sản lượng ngũ cốc tăng gần gấp đôi từ 37,6 lên 56,6 triệu tấn chỉ trong 2 năm (1921-1923).
 • Công nghiệp: Sản xuất thép tăng hơn ba lần từ 0,2 đến 0,7 triệu tấn (1921-1923). Điện tăng gấp đôi từ 0,55 lên 1,1 triệu kW / h.

Việc thực hiện chính sách kinh tế mới đã nâng cao đời sống nhân dân và giúp đất nước vượt qua những khó khăn lớn về kinh tế và chính trị.

Đồng thời, chủ trương này cũng góp phần hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế và chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

Chính sách kinh tế của mỗi quốc gia là gì?

Nêu những nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới

Chính sách kinh tế mới do Lenin khởi xướng chủ yếu bao gồm các chính sách nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và tiền tệ.

Trong nông nghiệp: Thay thế trung thu hệ thống lương thực dư thừa bằng thực phẩm thay thế.

Trong ngành:

 • Chính sách kinh tế mới tập trung vào việc khôi phục ngành công nghiệp nặng, cho phép khu vực tư nhân thuê hoặc xây dựng các xí nghiệp nhỏ (dưới 20 công nhân) dưới sự kiểm soát của nhà nước.
 • Nhà nước khuyến khích vốn nước ngoài đầu tư, kinh doanh tại Nga.
 • Nhà nước cũng kiểm soát các ngành kinh tế chủ chốt như công nghiệp, giao thông vận tải, ngân hàng và ngoại thương.
 • Nhà nước chấn chỉnh tổ chức và quản lý sản xuất công nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp chuyển sang chế độ kinh tế tự hạch toán, cải tiến chế độ tiền lương để nâng cao năng suất lao động.

Chính sách kinh tế của mỗi quốc gia là gì?

Trong thương mại và tiền tệ:

 • Tự do mua bán, trao đổi, mở lại thị trường, khôi phục và tăng cường kết nối giữa thành phố và nông thôn.
 • Năm 1924, một loại tiền mới được phát hành.

Qua phân tích có thể thấy, nhờ thực hiện chính sách kinh tế mới, nền kinh tế quốc dân nước Nga Xô Viết đã có những bước chuyển mình rõ rệt.

Câu hỏi thảo luận trang 55 SGK Lịch sử 11

Ý nghĩa của việc thành lập Liên bang Xô Viết?

Liên bang Xô Viết được thành lập mang lại nhiều ý nghĩa to lớn cả trong nước và quốc tế.

Nội địa:

 • Thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí của các dân tộc Nga.
 • Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ phong kiến, đế quốc Nga. Chủ nghĩa xã hội ra đời ở Nga, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội sau này.
 • Khẳng định sự đúng đắn trong chính sách dân tộc của Lê-nin, nhất là sự cần thiết phải đoàn kết các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở Liên Xô.
 • Góp phần chống chia rẽ dân tộc của các thế lực phản động trong và ngoài nước.

Chính sách kinh tế của mỗi quốc gia là gì?Quốc tế:

 • Để lại những bài học kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng và thống nhất đất nước.
 • Giáng một đòn mạnh vào chính sách bao vây, cô lập và đàn áp của Nga.
 • Trên thế giới đã hình thành mô hình nhà nước xã hội chủ nghĩa đối lập hoàn toàn với chủ nghĩa tư bản.

Nhận xét về những thành tựu của Liên Xô trong lĩnh vực công nghiệp

Các ngành công nghiệp nặng phát triển mạnh và đạt được những thành tựu đáng kể: sản lượng than tăng từ 40,1 triệu tấn lên 132,9 triệu tấn, sản xuất gang tăng từ 8 triệu tấn lên 26,3 triệu tấn. triệu tấn (1929-1938).

Liên Xô từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.

Từ những thành tựu đó cho thấy chủ trương công nghiệp hoá, hiện đại hoá phát triển kinh tế, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng của Liên Xô là hoàn toàn đúng đắn.

Nêu những thành tựu của Liên Xô qua kế hoạch 5 năm lần thứ nhất

Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928-1932) và kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1933-1937) đều hoàn thành trước thời hạn và đạt được những thành tựu to lớn. Hãy cùng Giai Ngô điểm lại những thành tựu mà Liên Xô đã đạt được nhé!

Ngành công nghiệp

Sản lượng công nghiệp chiếm 77,4% tổng sản phẩm quốc dân (1937). Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.

nông nghiệp

Nông nghiệp có bước phát triển vượt bậc, từng bước tập thể hoá nông nghiệp với quy mô lớn và cơ giới hoá cơ sở vật chất – kỹ thuật.

Văn hóa và giáo dục

Xóa mù chữ và xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất. Đồng thời, nhà nước cũng hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước và phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các thành phố.

Xã hội

Các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ. Trong xã hội chỉ có hai giai cấp: công dân, nông dân tập thể và trí thức xã hội chủ nghĩa. Đời sống nhân dân được nâng cao, hệ thống xã hội chủ nghĩa được củng cố.

Bạn có hiểu chính sách kinh tế mới ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga như thế nào không? Hy vọng bài viết này đã mang đến những thông tin hữu ích cho bạn đọc. Đừng ngần ngại theo dõi Giai Ngô trong những bài viết tiếp theo.

Tổng hợp bởi VEZ