“Các thợ đào không quan tâm,” nhà phát triển Ethereum cho biết khi đề xuất tăng khả năng mở rộng của ETH

Cập nhật thông tin mới nhất về “Các thợ đào không quan tâm,” nhà phát triển Ethereum cho biết khi đề xuất tăng khả năng mở rộng của ETH

“Các thợ đào không quan tâm,” nhà phát triển Ethereum cho biết khi đề xuất tăng khả năng mở rộng của ETH

Viết một bình luận